Verdiepingsbijeenkomst: ‘Samen voor gelijke kansen’

In het kader van de campagne #AdopteereenSDG organiseerde Building Change, in samenwerking met het Platform Leave No One BehindLight for the World, de Dutch Coalition on Disability and Development en WO=MEN op 29 oktober de verdiepingsbijeenkomst ‘Samen voor Gelijke Kansen’. Een inspirerende middag waar we met gastspreker Ambrose Murangira (inclusieadviseur en dovenactivist uit Oeganda), dagvoorzitter Samira Rafaela en zo’n 25 vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties spraken over het gelijkheidsprincipe van de SDGs (‘leave no one behind’ en gender). Hoe kunnen we ‘inclusief denken & doen’ nog beter verankeren in de werkwijze en programma’s van het Nederlandse BHOS-beleid?Samen kwamen we tot een aantal mooie aanbevelingen voor inclusief beleid, welke we met de relevante Kamerleden hebben gedeeld. Voor het volledige verslag met de uitgewerkte aanbevelingen en relevante vragen aan de minister, klik hier!

Maar ook de ontwikkelingssector kan nog veel leren én aanpassen als het gaat om inclusie. Tijdens ‘Samen voor gelijke kansen’ kwamen we tot een aantal mooie actiepunten voor onszelf, de sector: