Finance & Reports

Finance (in Dutch)

De beloning van het personeel van DCDD (coordinatoren) ligt op het niveau dat gangbaar is bij de leden van de organisatie, die allen een beloningsbeleid aanhangen dat gemiddeld is in de sector ontwikkelingssamenwerking. De DCDD bestuursleden doen hun werk onbezoldigd.

KVK RSIN nummer: 8096.54.052

 

Annual Reports

Highlights