Motie Isabelle Diks over impact-monitor van de SDG’s voor achtergestelde groepen – aangenomen!

Tweede Kamerlid Isabelle Diks (Groen Links) diende vorige week een motie in m.b.t. nadere criteria t.a.v. achtergestelde groepen in het kader van de Sustainable Development Goals. DCDD is verheugd dat deze motie is aangenomen.

In deze motie vraagt Diks om een specifiekere monitoring van gemarginaliseerde groepen (zoals mensen met een beperking) binnen de Sustainable Development Goals. Ze verzoekt de regering te onderzoeken, hoe de impact van de SDG’s voor deze groepen gemonitord kan worden. Zonder duidelijke criteria zal monitoring m.b.t. het bereiken van achtergestelde groepen slechts sporadisch plaatsvinden. Het zichtbaar maken van deze -vaak onzichtbare- groepen is een belangrijke eerste stap om het beleid voor Ontwikkelingssamenwerking inclusiever te maken.

DCDD is bereid om actief mee te denken hoe deze monitoring door het Ministerie van Buitenlandse Zaken ingericht kan worden, en zal de opvolging van de motie kritisch volgen.