Toezegging Ploumen in overleg over ‘Eerlijk werk wereldwijd’

In de Tweede Kamer sprak de Algemene Commissie voor BuHa-OS op 7 maart met minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Initiatiefnota ‘Eerlijk werk wereldwijd’ van PvdA-parlementariërs Roelof van Laar en John Kerstens. De minister deed in het overleg een belangrijke toezegging.

Op de vraag of binnen het ‘Dutch Good Growth Fund’ genoeg wordt gedaan om de toegang van mensen met een beperking tot banen en bedrijven mogelijk te maken, beaamde minister Ploumen dat ‘dit voor een deel niet vanzelf gaat’, waarop ze toezegde dat ‘de technische assistentie die beschikbaar is voor het Dutch Good Growth Fund om bedrijven te ondersteunen, ingezet wordt om bedrijven en bedrijfsmodellen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking’. Ook voor hem moet er, aldus de minister, voldoende werk zijn en moet dat werk ook eerlijk zijn. Ze noemde eerlijk werk ‘de emancipatiemachine bij uitstek’.