Wat we doen

DCDD richt zich op belangenbehartiging bij het Nederlandse parlement en ministeries, NGO’s en de particuliere sector. Daarbij wil DCDD binnen het netwerk of in ad hoc coalities werken aan en leren over wat ‘disability inclusion’ in de praktijk betekent. We zoeken sterke bondgenoten voor ons doel: volledige en effectieve deelname van mensen met een handicap in de maatschappij.

 

Belangenbehartiging

DCDD volgt relevante beleidsontwikkelingen op de voet. Door frequente contacten met Kamerleden en vertegenwoordigers van het ministerie blijft DCDD inclusie van mensen met een beperking op de agenda houden. Ook de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ontvangt geregeld post van DCDD. Meest recente voorbeelden:

Beleidsbrief Minister Kaag SRGR-Disability

Brief Kaag Data-Disaggregatie LNOB

De agenda van de EU en de VN worden gemonitord via IDDC-werkgroepen. Leden van de DCDD nemen deel aan deze IDDC-groepen.

Vooral concrete beleidsvorming met betrekking tot de Sustainable Development Goals en de ‘Leave no one behind-agenda’ zijn erg belangrijk voor DCDD. Daarnaast benadert DCDD benadert ook Nederlandse ambassades om hen te informeren over de situatie van mensen met een handicap in specifieke landen, en om de mogelijkheden te bespreken om de toegankelijkheid van ambassades te verbeteren.

 

De VN-werelddoelen  (SDG’s) en ‘Leave No One Behind’

De komende jaren moet blijken of de duurzame werelddoelen gerealiseerd gaan worden of niet. DCDD zet zich sterk in voor de meest gemarginaliseerde of achtergestelde groepen in de wereld: binnen deze groepen zijn mensen met een beperking zijn bijzonder sterk (over)vertegenwoordigd binnen die groep.

Als voorzitter van het Dutch Platform Leave No One Behind (in samenwerking met Spindle/Partos) zet DCDD zich om beleidsmakers bij te staan met woord en daad om invulling te geven aan de werelddoelen.

 

Monitoring van de implementatie van UNCRPD (artikel 32)

Nederland heeft het VN-Verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap in 2016 geratificeerd. DCDD zal bijdragen aan de schaduwrapportage over artikel 32. Bovendien zal DCDD de Nederlandse regering aanmoedigen en ondersteunen om artikel 32 op een effectieve manier ten uitvoer te leggen.

 

Leren en uitwisselen

Uitwisseling en leren wordt door DCDD gefaciliteerd via netwerkbijeenkomsten, expertmeetings, ad hoc-allianties, bijdragen aan nieuwsbrieven en het (mede) mogelijk maken van publicaties. Wanneer mogelijk en nodig organiseert DCDD workshops of rondetafelgesprekken over specifieke kwesties.

 

Thematic priorities

DCDD works on the following specific advocacy projects:

Inclusive humanitarian aid
People with disabilities are often left behind in crisis situations. DCDD focused on awareness raising about this issue (Dutch Parliament, Ministry of Foreign Affairs and humanitarian agencies). This resulted in a request by the Minister for International Trade and Foreign Affairs to organize an expert meeting about inclusion of people with disabilities in humanitarian aid. The expert meeting delivered input for the World Humanitarian Summit (May 2016). DCDD-members and several European and Southern agencies and humanitarian NGOs supported the recommendations of DCDD. Finally, the Dutch government supported the Humanitarian Disability Charter.
DCDD will actively follow the implementation of the Charter, together with members of DCDD and IDDC, and humanitarian agencies. Interested to be involved? Contact dcdd@dcdd.nl

Economic development
470 million of the world’s working age people have some form of disability. 80-90% of persons with disabilities in low-income countries are unemployed. Economic development and employment are important priorities of the Dutch government. DCDD aims to encourage the Dutch government to invest in inclusive vocational training programmes and inclusive workplaces, amongst others through the Dutch Good Growth Fund. We also strengthen the attention for the needs of farmers with a disability in food security programmes and more inclusive value chains. Would you like to be involved, contact l.scheewe@lightfortheworld.nl

Gender, Sexual and Reproductive Health and Rights
Both children and adults with disabilities are at much higher risk of (sexual) violence than their non-disabled peers, according to two systematic reviews recently published in the Lancet.

Given the specific situation of people with disabilities and the obstacles they face in accessing information and services, specific attention and measures are required to include them in Sexual and Reproductive Health and Rights programmes. That’s why DCDD advocates for inclusive SRHR-policies. See here a report with recommendations (2016).