– Amplifying Voices of People with Disabilities

Kinderen houden van tekenen

Gepubliceerd op: 18 april 2019

Take-aways van de leersessie van DCDD

Op 11 april kwamen onze leden en supporters bijeen voor het eerste DCDD-evenement van het jaar - Learning Session: Amplifying Voices of People with Disabilities. Het doel van het evenement was om lessen te delen over verschillende strategieën om mensen met een handicap te ondersteunen in hun lobby en pleiten voor inclusie. Voor welke uitdagingen staan ze? Wat kunnen we doen om hun stemmen te versterken? Lieke Scheewe, de coördinator & beleidsadviseur van DCDD, opende het evenement samen met Gerrit de Vries, voorzitter van DCDD en programmadirecteur bij Leprosy Relief. Verschillende inspirerende cases werden besproken.

Gerrit de Vries en Lieke Scheeuwe
Gerrit de Vries en Lieke Scheeuwe

In haar inleidende toespraak benadrukte Lieke het belang van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD) op de weg van liefdadigheid naar rechten - ze benadrukte het enorme verschil tussen het claimen van je rechten, in plaats van om een gunst te vragen. Op een zeer persoonlijk niveau geeft dit mensen met een handicap de erkenning dat ze waardig zijn als mens en het biedt hen een hulpmiddel om heel duidelijk te zijn over hun rechten. Bovendien helpt de UN CRPD bij het verenigen van de gehandicaptenbeweging, die van nature zeer divers is, en bij het leggen van verbanden met andere rechtenbewegingen, zoals de vrouwenbeweging. Toch zijn er problemen die verhinderen dat mensen met een handicap daadwerkelijk gelijke rechten claimen of 'ontvangen'. Desgevraagd suggereerde het publiek dat het niet kennen van hun eigen rechten, het gevoel tweederangsburgers te zijn en een gebrek aan toegang tot openbare plaatsen, enkele van de belangrijkste belemmeringen zijn.

Lieke Scheeuwe
Lieke Scheeuwe

Barrières doorbreken
De eerste case study gepresenteerd in de leersessie was Barrières doorbreken door Liliane Foundation - de winnaar van de Impact Challenge Award 2019. Anneke Donker (adviseur organisatieontwikkeling bij Liliane Foundation) legde uit dat het doel van het opheffen van barrières was om bewijsmateriaal te verzamelen over de effectieve lobby en belangenbehartiging voor kinderen met een handicap. Het project werd in de praktijk gebracht samen met het African Studies Centre (Universiteit Leiden) en met lokale academici en partnerorganisaties uit Sierra Leone, Kameroen en Zambia. In de afgelopen drie jaar van het project zijn 15 scripties ontwikkeld. Anneke benadrukte dat niet alleen het onderzoek, maar ook het delen van die lessen die zijn geleerd via hun online platform en toegankelijke 'onderzoeksopdrachten', een cruciaal onderdeel is geweest van het opheffen van barrières.

Foto van Anneke Donker en Karin Rozendal
Anneke Donker en Karin Rozendal

Een van de belangrijkste lessen die zijn geleerd door het onderzoek van Barrières opheffen, was dat advocaten van gehandicapten hun problemen effectiever kunnen uiten wanneer ze hun krachten bundelen met advocaten van andere gemarginaliseerde groepen. Dit inzicht leidde tot de ontwikkeling van een nieuw project genaamd Voices for Inclusion. Dit is een samenwerking tussen Liliane Foundation, Voice en DCDD. Karin Rozendal (leerfacilitator bij Liliane Foundation) legde uit dat Voices for Inclusion bedoeld is om de belangenbehartiging te versterken door cross-learning tussen verschillende gemarginaliseerde groepen in vijf landen te stimuleren. Dit gebeurt door de uitwisseling van beste praktijken en samenwerking tussen deze groepen en aan het einde van het project wordt het beste initiatief beloond.

Communicatie is belangrijk!
De tweede case study was Light for the World's actie-onderzoek Communicatie is belangrijk. Judith Baart (onderzoeks- en documentatiespecialist bij LFTW) beschreef de situatie in de provincie Pursat, Cambodja, als een gebied met een groot aantal handicaps als gevolg van landmijnen. Bijna alle 1171 personen met een handicap die werden geïnterviewd door de partner van LFTW in Pursat, verklaarden dat hun stem niet werd gehoord op regeringsniveau. Het LFTW-onderzoek was opgezet om erachter te komen waarom zo'n communicatiekloof in het gebied bestond. Uit de resultaten bleek bijvoorbeeld dat veel personen met een handicap niet aanwezig waren bij de gemeente- en dorpsvergaderingen - plaatsen waar beslissingen werden genomen. Naar aanleiding van de studie werden gemeente- en dorpsvertegenwoordigers aangesteld om personen met een handicap te vertegenwoordigen op de verschillende niveaus van besluitvorming. Bovendien hadden de interviews ook een empowerment - de deelnemers vonden dat hun mening belangrijk was en werden aangemoedigd om zich uit te spreken. Vanwege het onderzoek kregen de lokale overheidsfunctionarissen ook aandacht voor personen met een handicap in hun provincie en begonnen ze meer inspanningen te leveren om inclusief te worden in hun communicatie.

Foto van Judith Baart
Judith Baart

Verander het spel
Ten slotte was de case study van Verander de Game Academy door Wilde Ganzen. Esther Meester (programmacoördinator bij Wilde Ganzen) vertelde het publiek dat Change the Game Academy online cursussen gebruikt in combinatie met klassikaal onderwijs om zelfhulpgroepen, gemeenschapsorganisaties en niet-gouvernementele organisaties in lage- en middeninkomenslanden te trainen. De trainingen zijn gericht op lokale fondsenwerving, lobby en belangenbehartiging. Wilde Ganzen werkte samen met Light for the World om de leraren van de Academie instructie te geven over 'inclusieve trainingsfacilitering', om ervoor te zorgen dat de trainingen inderdaad inclusief zijn voor deelnemers met een handicap. Esther presenteerde de resultaten uit Ethiopië als een voorbeeld van succesvolle training. In Ethiopië veranderde de overtuiging dat personen met een handicap niet zouden kunnen werken: zelfhulp- en boerengroepen openden hun deuren voor zinvolle participatie en inclusie. Een van de succesfactoren was dat de trainer van de partner van LFTW zelf een handicap had, en daarom was hij zeer effectief in het uitdagen van de veronderstellingen van de leraren van de Academie. Sindsdien zorgt Wilde Ganzen ervoor dat er een trainer met een handicap is in elke training van de leraren. Andere spin-offs deden zich ook voor, zoals het bieden van ondersteuning aan e-studenten met een handicap voor de online cursussen van de Academie.

Esther Meester
Esther Meester

Na de presentaties van de cases volgde een levendige discussie onder het publiek. Een van de manieren waarmee we hebben besloten was het belang van context: de beste praktijken kunnen niet altijd in andere projecten worden gedupliceerd. Het delen van deze geleerde lessen biedt echter een geweldige kans om de succesverhalen te horen, uit te wisselen over hoe u bepaalde uitdagingen kunt aanpakken en de methoden te kiezen die uw initiatief voor inclusie het beste dienen. We hopen dat je inspiratie hebt opgedaan en nieuwe ideeën hebt opgedaan uit deze gepresenteerde casestudy's en van elkaar.

Deelnemers van de leersessie bespreken met elkaar
Levendige discussie tijdens de leersessie

DCDD bedankt iedereen die heeft deelgenomen aan de leersessie en we hopen je ook te zien in onze komende evenementen! Heb je suggesties voor een onderwerp voor een nieuwe leersessie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via dcdd@dcdd.nl!

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven