Een glimlachende vrouw in een rolstoel

De Nederlandse Coalition on Disability and Development (DCDD) kondigt hierbij de beschikbaarheid aan van een 'kleine subsidie'-faciliteit voor 2019-2020, waarop een van haar huidige leden een aanvraag kan indienen.

Rationale achter de 'kleine subsidie'-faciliteit

Dit is de eerste keer dat DCDD 'kleine beurzen' toekent aan haar leden. Waarom doen we dit? Omdat we geloven in de kracht van delen. Kennis en expertise delen, capaciteit delen, praktische hulpmiddelen en geleerde lessen delen. Omdat we samen een sterker pleidooi kunnen houden voor inclusie van handicaps dan wanneer we het alleen doen. Dat is waar DCDD om draait. Daarom waarderen wij uw lidmaatschap van het netwerk. Daarom willen we waarde toevoegen aan uw initiatieven voor inclusie van gehandicapten. Met deze 'kleine beurzen' willen we:

 • Versterken van de samenwerking tussen DCDD-leden;
 • Versterken van de samenwerking tussen DCDD-leden en externe (Nederlandse) stakeholders;
 • Bevorderen van (kleine) innovatieve werkwijzen;
 • Vergroot de zichtbaarheid van de expertise van DCDD-leden ten opzichte van externe (Nederlandse) stakeholders en vergroot het bewustzijn over 'hoe inclusie van inclusie van gehandicapten tot realiteit te maken'.

Waar zijn we naar op zoek in een voorstel?

We hebben het voorstelformaat zo eenvoudig mogelijk ontwikkeld (zie het aanvraagformulier) hier). Voorgestelde projecten kunnen variëren van het organiseren van een expertmeeting, een leersessie, een webinar of een excursie / uitwisselingsbezoek tot onderzoeksprojecten op korte termijn, de ontwikkeling van een factsheet, kleine publicatie of video, enz. Het kan worden gebruikt om of een bestaand initiatief uitbreiden, bijvoorbeeld dat u aan een uniek project werkt, maar niet over de middelen beschikt om de geleerde lessen te documenteren.

Om er zeker van te zijn dat het project relevant is voor de netwerkstrategie die we gezamenlijk binnen DCDD hebben ontwikkeld, zijn er een paar harde criteria (waaraan moet worden voldaan) en een paar zachte criteria (die we aanmoedigen).

Harde criteria (waaraan moet worden voldaan):

 • Het initiatief bevordert inclusie van gehandicapten in lage- en middeninkomenslanden (in overeenstemming met de visie en missie van DCDD);
 • Er is een duidelijke strategie om Nederlandse belanghebbenden te sensibiliseren en / of te betrekken (bijv. Niet-gouvernementele organisaties, gehandicaptenorganisaties, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Hulp en Handel, ambassades, parlementariërs, enz.);
 • Er is een duidelijke strategie voor delen binnen en buiten het DCDD-netwerk (bijvoorbeeld via een leersessie, communicatie, media, enz.);
 • Er is een maximum van 3 procent voor administratieve kosten, daarom wordt de rest van het projectbudget rechtstreeks toegewezen aan projectactiviteiten.

Zachte criteria (worden aangemoedigd):

 • De voorkeur gaat uit naar innovatieve werkwijzen, die praktische benaderingen bevorderen om aan te tonen dat en hoe "inclusie werkt!";
 • De thematische focus is open (zolang het initiatief de inclusie van gehandicapten in lage- en middeninkomenslanden bevordert);
 • Gezamenlijke toepassingen worden aangemoedigd om de samenwerking binnen of buiten het DCDD-netwerk te verbeteren. Een onafhankelijke jury beoordeelt de voorstellen voornamelijk op basis van de hierboven genoemde criteria.

Wie kan een aanvraag indienen?

 • Elk lid van DCDD kan zich aanmelden, bijvoorbeeld organisaties of individuele * leden;
 • DCDD-werkgroepen ** kunnen ook van toepassing zijn;
 • De hoofdaanvrager moet lid zijn van DCDD, maar mede-aanvragers hoeven geen lid van de DCDD te zijn;
 • U kunt slechts één hoofdaanvrager zijn in één voorstel, maar u kunt mede-aanvrager zijn in meer dan één voorstel.

* Individuele leden kunnen alleen hoofdaanvrager zijn als ze een lokaal handelsregisternummer hebben (dwz btw-, KvK- of TIN-registratie).
** DCDD heeft momenteel twee werkgroepen: seksuele reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en humanitaire hulp en rampenrisicobeheer (HA & DRM).

Begroting

Het totale beschikbare bedrag binnen deze 'kleine subsidie'-faciliteit is 16.000 Euro. DCDD kent maximaal 4 projecten toe. DCDD zal maximaal 4.000 Euro per project toekennen.

Hoe aanvragen?

Aanvragen moeten worden ingediend via het aanvraagformulier, dat omvat:

 • Een beknopte beschrijving van het voorgestelde project en de reden daarvan;
 • Een budgetvoorstel

U vindt het aanvraagformulier hier: Aanvraagformulier
Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 3 juli - 3 september 2019.

Selectie procedure

Stap 1: DCDD voert een 'geschiktheidscontrole' uit. Alle ingediende voorstellen worden gedeeld met een onafhankelijke jury (omwille van de transparantie), maar DCDD zal aangeven welke voorstellen in aanmerking komen en welke niet (zie 'harde criteria' en 'wie kan aanvragen' hierboven).

Stap 2: Een panel van onafhankelijke juryleden (die geen lid zijn van DCDD) zal de voorstellen in september beoordelen op basis van een reeks beoordelingscriteria. Zie de belangrijkste criteria hierboven onder 'harde criteria' en 'zachte criteria'.

Stap 3: De winnaars van de 'kleine beurzen' worden eind september 2019 bekendgemaakt.

Implementatie

De implementatieperiode is tussen 1 oktober 2019 - 30 juni 2020.
Per project zal DCDD samen met de hoofdaanvrager / winnaar van de kleine subsidie een korte MOU opstellen om enkele basisafspraken te maken over wanneer het project zal worden uitgevoerd, hoe de externe communicatie zal worden georganiseerd, welke rol DCDD zou kunnen spelen, budget, betaling en rapportage.

Verantwoording

Deze bestaat uit twee componenten:

 • Verhaal: Een eenvoudige samenvatting en weergave van uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten. Het belangrijkste is dat we dingen waarderen die kunnen worden gebruikt voor externe communicatie, zoals een kort artikel voor onze nieuwsbrief en website, foto's of een korte video, enz.
 • financieel: Een solide weerspiegeling van budget en uitgaven.

Nog vragen?

Neem voor vragen contact op met Lieke Scheewe (l.scheewe@dcdd.nl) of Ieke van Lammeren (i.vlammeren@dcdd.nl). We horen graag van je!

Vergelijkbare berichten