– Celebrating World Disability Day!

Infographic of report An Untapped Potential

Gepubliceerd op: 3 december 2019

3 December is de Internationale Dag van Personen met een Handicap - een geweldige dag om de menselijke diversiteit te vieren en het bewustzijn te vergroten van het feit dat mensen met een beperking over de hele wereld uitsluiting ervaren in alle aspecten van het politieke, sociale, economische en culturele leven.

Laten we vandaag stilstaan bij de bijdrage die mensen met een handicap leveren aan onze samenleving. Kun je je voorstellen welk potentieel we kunnen ontsluiten als mensen met een handicap gelijke kansen krijgen? Laten we vandaag - en elke dag - aan de slag gaan om inclusie te realiseren!

DCDD is vandaag aanwezig op Gelijk = Gelijk, een netwerkevenement in Utrecht, waar we ‘An Untapped Potential’zullen presenteren, ons meest recente rapport over inclusie van mensen met een beperking in internationale ontwikkelingssamenwerking. Dit rapport gaat in op de stappen die de Nederlandse regering en haar NGO-partners hebben gezet sinds Nederland het VN-Verdrag heeft geratificeerd inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH)..

Het onderzoek werd uitgevoerd door Anika Altaf van The Broker. Er is een beleidsanalyse uitgevoerd en er zijn meerdere overheidsfunctionarissen, NGO's, professoren en internationale experts geïnterviewd. De conclusies zijn duidelijk: hoewel het bewustzijn over de noodzaak van inclusie van mensen met een beperking toeneemt, is de daadwerkelijke implementatie minimaal en gebeurt dit meestal ad hoc. Minder dan 2% van het totale Nederlandse budget voor ontwikkelingshulp wordt besteed aan programma's die inclusief zijn voor mensen met een beperking en/of hun empowerment ondersteunen. Het rapport belicht enkele zeer inspirerende praktiijkvoorbeelden en doet negen aanbevelingen aan de Nederlandse overheid en de Nederlandse ontwikkelingssector om meer inclusief te worden voor mensen met een beperking.

Volg ons op Twitter via #UntappedPotential @dcdd_nl en help ons het woord te verspreiden!  

U kunt ons rapport in verschillende versies lezen

Het volledige rapport (Engels)

Infographic (Engels)

Samenvatting en aanbevelingen (Nederlands)

Makkelijk Lezen-versie (Nederlands)

Infographic (Nederlands)

Video (Nederlandse gebarentaal)

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven