– Complaints

DCDD hecht grote waarde aan een veilige omgeving voor onze deelnemers en medewerkers. Als netwerk van deelnemers hebben wij ons verplicht tot het naleven van de gedeelde waarden zoals beschreven in de Partos Code of Conduct. Met het oog op de voortdurende verbetering van ons werk staan wij open voor alle soorten klachten over ons beleid, onze activiteiten, onze communicatie of het gedrag van onze medewerkers. 

Klachten worden behandeld door onze Focal Person Integrity, momenteel vervuld door ons bestuurslid Femke Ruinaard, die toeziet op de naleving van de Partos Gedragscode die wij onderschrijven. Indien u een klacht heeft over ons beleid, onze activiteiten, onze communicatie of het gedrag van onze medewerkers, raden wij u aan contact op te nemen met onze Focal Person Integrity via complaints@dcdd.nl (gelieve in het onderwerp van de e-mail "Klacht DCDD" te vermelden). Klagers ontvangen binnen 4 weken een schriftelijk antwoord en alle klachten worden serieus genomen en met respect en vertrouwelijkheid behandeld.

Voor meer informatie over ons klachtenbeleid, kunt u onze ‘Complaints and Reporting Procedure’ downloaden. .

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven