– DCDD awards Small Grants to inclusive initiatives

Winners of DCDD small grants pose with jury members and board members of DCDD

Gepubliceerd op 30 oktober 2019

In 2019 heeft DCDD voor het eerst ‘small grants’ toegekend aan haar leden. Op 2 oktober werden zeven aanvragers uitgenodigd om hun projecten te pitchen voor een onafhankelijke jury. De jury heeft daaruit vier initiatieven geselecteerd die elk 4000 euro ontvingen. De small grants werden toegekend aan Dorcas, het Liliane Fonds, SOFT-tulip en Tunafasi.

Criteria

De aanvragen moesten aan de volgende criteria voldoen:

  • De initiatieven bevorderen de inclusie van mensen met een beperking in lage- en middeninkomenslanden (in overeenstemming met de visie en missie van DCDD);
  • - Er is een duidelijke strategie om Nederlandse stakeholders bewust te maken en/of te betrekken (bijvoorbeeld niet-gouvernementele organisaties, gehandicaptenorganisaties, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Hulp en Handel, ambassades, parlementariërs, enz.);
  • Er is een duidelijke strategie voor het delen van kennis en ervaring binnen en buiten het DCDD-netwerk (bijvoorbeeld via een leersessie, communicatie, media, enz.);
  • Er wordt maximaal 3 procent besteed aan administratieve kosten; de rest van het budget wordt uitsluitend ingezet voor projectactiviteiten.

Gezamenlijke aanvragen werden aangemoedigd, ter bevordering van samenwerking binnen of buiten het DCDD-netwerk.

Doel

Met deze small grants willen we de samenwerking tussen zowel DCDD-leden als tussen DCDD-leden en externe (Nederlandse) belanghebbenden versterken, innovatieve werkwijzen bevorderen, de zichtbaarheid van de expertise van DCDD-leden voor externe (Nederlandse) belanghebbenden vergroten en het bewustzijn vergroten over hoe inclusie van mensen met een beperking werkelijkheid kan worden. We hebben de small grants ingesteld omdat wij geloven in de kracht van delen: het delen van kennis en expertise, het delen van capaciteit, praktische hulpmiddelen en opgedane ervaringen. Samen houden we een sterker pleidooi voor ‘disability inclusion’ dan ieder voor zich kan doen. Dat is waar DCDD voor staat.

Met trots presenteren wij de initiatieven die de eerste vier DCDD small grants hebben ontvangen:

Dorcas

Together we can do more

Via het gehandicaptennetwerk in El Minia, dat bestaat uit 15 DPO's en NGO's, worden drie workshops gehouden met deelnemers van de ministeries van Volksgezondheid, Onderwijs, Arbeid en Huisvesting, om de volgende thema's te bespreken:

  1. Van isolatie en segregatie naar inclusie – praktische en succesvolle modellen,
  2. Inclusiebelemmeringen in de Egyptische context en mogelijke mitigatiestrategieën, en
  3. Hoe inclusieve gemeenschappen op te zetten (gebaseerd op het verdrag voor gehandicapten (CDP) en de artikelen in de Egyptische grondwet die de rechten van gehandicapten ondersteunen.)

Het resultaat van deze workshops is een gecontextualiseerd handboek met analyses, praktische voorbeelden, aanbevelingen en geleerde lessen. Dit wordt een gids voor elk lid van het netwerk om hun Theory of Change te herzien en hun strategische plannen en hun actieplannen voor de korte termijn bij te stellen. Het zal ook van grote waarde zijn om ouders van en mensen met een beperking te ondersteunen en te informeren, aangezien het alle informatie en praktische procedures omvat met betekking tot hun rechten.

Een groep mensen met en zonder handicap zal een kort toneelstuk produceren dat de barrières belicht die inclusie in de weg staan en de oplossingen biedt op basis van het VN-verdrag handicap en de Egyptische wet. Het stuk zal worden gebruikt om het bewustzijn in de samenleving te vergroten, met name onder analfabeten. Het wordt op verschillende plaatsen opgevoerd voor mensen met een beperking, hun ouders, overheidsfunctionarissen, beleidsbepalers en andere belanghebbenden. Louis Martin van de Nederlandse ambassade in Egypte zal, als persoon met een beperking, worden uitgenodigd om aanwezig te zijn en om als key note speaker het stuk te introduceren en af te sluiten. Veel mensen met een handicap en hun families zijn analfabeet - vooral in Opper-Egypte - en zijn zich totaal niet bewust van hun rechten. Het toneelstuk is een hulpmiddel zijn om deze op begrijpelijke wijze aan hen uit te leggen. Tegelijkertijd is het een duidelijk signaal naar anderen om een inclusieve samenleving te helpen creëren.

Liliane Fonds

Sharing is Empowering: Promoting Inclusive and Accessible Publishing

Sharing is Empowering is een gezamenlijke aanvraag van het Liliane Fonds en het African Studies Centre (Universiteit Leiden) met betrekking tot het verbeteren van de toegankelijkheid van informatie. Academische kennis is vaak niet toegankelijk voor mensen met een handicap (blind of slechthorend). Communicatie die makkelijk en uitnodigend is omaan mee te doen, is een cruciaal onderdeel van het toegankelijk maken van de diensten en kennis van het Liliane Fonds.

In 2015 heeft het Liliane Fonds Breaking down Barriers geïnitieerd om de succesfactoren te identificeren van belangenbehartiging voor kinderen met een handicap. Het programma heeft tot doel alle resultaten van het project ook daarbuiten te delen voor kennis- en informatieuitwisseling. Dit wordt gedaan door informatie te delen op de website www.barriersfree.org en door een nieuwe samenwerking te starten met het online platform Bridging Humanities. www.barriersfree.org and by starting a new collaboration with the online platform Bridging Humanities.

Het delen moet echter zo gebeuren dat kennis voor iedereen beschikbaar is. Inclusieve communicatie zorgt ervoor dat on-site informatie en ander materiaal het breedst mogelijke publiek bereikt. De small grant zal worden gebruikt om enkele noodzakelijke publicatietools in het project te integreren: productie van gebarentaalvideo's, implementatie van leesopties en inhoudsconversie naar grote letters en symbolen. Alle informatie wordt gedeeld (open access) met lokale partners en bewustzijn onder Nederlandse stakeholders wordt vergroot door alle informatie toegankelijk te maken voor een bredere groep stakeholders. 

SOFT tulip

Promoting the successful support for inclusion and de-institutionalisation of people with disabilities in Ukraine

Sinds 2006 werkt SOFT tulip aan inclusie en deïnstitutionalisering van mensen met een beperking in Oekraïne. Er zijn al veel positieve ‘grassroots’ en structurele resultaten bereikt. Er zijn inclusieve zorgpraktijken opgezet, Oekraïense trainers en ouders zijn getraind en er zijn netwerken opgezet van met meerdere soorten belanghebbenden. Door middel van langdurige lobby hebben SOFT tulip en partners inclusief beleid op lokaal, regionaal en nationaal niveau gestimuleerd. De Oekraïense overheid heeft Early Intervention omarmd: een innovatief ondersteuningssysteem gepromoot door SOFT tulip. De positieve resultaten van deze aanpak zijn echter nauwelijks bekend. Daarom publiceerde SOFT tulip in september 2019 het boek ‘Making a Change’. Dit boek vormt de basis voor een korte video die de impact van het boek vergroot en het werk van SOFT-tulp bij een groter en jonger publiek promoot. De video zal worden gebruikt op conferenties en bij andere promotionele activiteiten. Daarnaast zal de video worden gepubliceerd op YouTube en worden verspreid via sociale media om de opgedane ervaringen bekendheid te geven.

Tunafasi

Sharing learnings on creating equal opportunities for children with a disability in East Congo

Tunafasi is Swahili voor: We hebben allemaal een plaats. De ambitie van het Tunafasi-pilotproject is tweeledig. Ten eerste zal het Tunafasi-project innovatieve activiteiten financieren die gericht zijn op het verbeteren van de levenskwaliteit van 661 geïdentificeerde kinderen met een handicap die in Uvira, Congo wonen. Uvira is een stad van 400.000 inwoners in Oost-Congo die wordt geteisterd door geweld, ziekten en een afwezige overheid. Het project bevordert ‘disability inclusion’ en gelijke kansen voor kinderen met een handicap op het gebied van gezondheid, onderwijs en economische ontwikkeling en empowerment. Tunafasi richt zich op duurzaamheid door mensen aan te moedigen om verantwoordelijkheid te nemen en door vanaf het begin lokale middelen in te zetten. De activiteiten worden uitgevoerd door ADED, een lokale organisatie. Daarnaast wil Tunafasi de bevindingen delen met belanghebbenden die betrokken zijn bij disability inclusion in Nederland door een rondetafelgesprek te faciliteren waar de belangrijkste bevindingen zullen worden gepresenteerd en besproken van de activiteiten die worden geïmplementeerd in de uitdagende context van Oost-Congo. Verschillende belanghebbenden zullen worden uitgenodigd om ervoor te zorgen dat het delen van kennis verder gaat dan één sector (vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, DCDD-leden, reguliere NGO's en filantropen).

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven