– DCDD organizes working visit for Special UN rapporteur Devandas

Lieke, Caroline en Devandas

Gepubliceerd op: 16 nov. 2017

Op 23 en 24 november zal de speciale VN-rapporteur voor de rechten van personen met een handicap, mevrouw Catalina Devandas Aguilar, een werkbezoek brengen aan Den Haag, georganiseerd door DCDD.

Het doel van het werkbezoek is om de volgende twee vragen te beantwoorden:

1 - Hoe ver is Nederland eigenlijk met de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in zijn buitenlands beleid?

2 - Hoe zorgt u ervoor dat mensen met een handicap - momenteel zijn ze oververtegenwoordigd in de meest gemarginaliseerde groepen in ontwikkelingslanden - ook toegang hebben tot basisdiensten en deel uitmaken van de samenleving?

Over het programma

Rapporteur Devandas zal met leden van het National Institute for Human Rights praten over de binnenlandse en buitenlandse componenten van het verdrag. De focus van haar werkbezoek ligt op het Nederlandse buitenlands beleid. Op donderdagochtend staat tijdens de expertmeeting 'Everybody Matters' (voor onderzoekers, beleidsmakers en medewerkers van hulporganisaties) de verbetering van seksuele reproductieve en gezondheidsrechten voor mensen met een handicap in het ontwikkelingsbeleid van minister Kaag centraal. Ook zal het boek 'Everybody Matters' - een samenwerking tussen ShareNet International en DCDD - met goede praktijken en beleidsaanbevelingen worden gepresenteerd.

Op donderdagmiddag 24 november van 15:00 tot 16:00 uur, a publieke bijeenkomst met de Commissie buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking is gepland in de Tweede Kamer. Mevrouw Devandas zal met parlementsleden praten over de verdere implementatie van het VN-verdrag. Op vrijdagochtend staat een (gesloten) werkbezoek aan het ministerie van Buitenlandse Zaken op het programma.

Over de speciale VN-rapporteur 

De speciale VN-rapporteur wordt benoemd door en rapporteert aan de VN-Mensenrechtenraad. Haar missie is om onderzoek te doen naar de positie van mensen met een handicap in het interne en externe beleid van de lidstaten. Nederland heeft het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in juni 2016 geratificeerd. Komende zomer zal het huidige kabinet aan de VN moeten rapporteren over de voortgang van de uitvoering en de manier waarop Nederland deze rechten beschermt en bevordert.

Het werkbezoek van Devandas wordt georganiseerd door de Nederlandse Coalition on Disability and Development (DCDD). De expertmeeting is een samenwerking tussen DCDD en ShareNet International.

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven