– DCDD’s First Exchange Session | ‘The Power of Disability Inclusion’

Poster of Power of Disability Inclusion session with speakers Shuaib Shalklen and Nidhi Goyal. As hosts: Jeroen Kelderhuis, Paulien Bruijn and Lieke Scheewe.

Op 1 februari organiseerde DCDD een succesvolle eerste uitwisselingssessie over de 'Kracht van Disability Inclusion' with more than 50 participants from 11 different consortia! It was the first of a series of sessions, organised by DCDD in collaboration with the We Are Able! consortium and the Dutch Ministry of Foreign Affairs. The aim is to explore the most effective ways to make disability inclusion happen within various civil society programmes that are receiving funding from the Ministry. These sessions are meant to facilitate the exchange of experience, share tools and resources and to make connections. 

De sessie begon met een inspirerend welkom van Lieke Scheewe (DCDD) and Jeroen Kelderhuis of the Dutch Ministry of Foreign Affairs. Kelderhuis mentioned the importance of ‘Leaving No One Behind’ and the Sustainable Development Goals, which emphasise the need for inclusive development. 

Inclusie moet opzettelijk zijn

De host Paulien Bruijn (Into Inclusion) bracht vervolgens een discussie op gang met gastsprekers Nidhi Goyal (VOICE adviesraadslid & directeur van Rising Flame India) en Shuaib Chalklen (directeur van het African Disability Forum & We Are Able! partner). Tijdens het gesprek kwamen verschillende vragen aan de orde, zoals hoe personen met een handicap in al hun diversiteit in programma's kunnen worden opgenomen, alsook de noodzaak van mainstreaming versus gerichte steun, en welke terminologie moet worden gebruikt. Shuaib legde uit: "Mensen met een handicap zijn de meest gemarginaliseerde en uitgesloten mensen in de samenleving. Inclusie is de weg uit de armoede. Daarom moeten belemmeringen in de samenleving worden erkend en weggenomen om inclusie mogelijk te maken. Mensen met een handicap wijzen op barrières die mensen zonder handicap niet automatisch zien." Daarom moeten organisaties van personen met een handicap actief en zinvol deelnemen aan ontwikkelingsprogramma's, om te komen tot integratie van mensen met een beperking. "Inclusie in ontwikkelingsprogramma's gebeurt alleen als het opzettelijk is", zei Nidhi over dat er gerichte actie moet worden ondernomen voor de integratie van mensen met een beperking.

But where to start off when an organisation wants to become more inclusive of persons with disabilities? Nidhi stated that it begins with having the willingness to listen, interact and understand persons with disabilities.“We kunnen geen programma's hebben over handicaps zonder ons te engageren met mensen met een handicap." Daarnaast is het belangrijk om van mentaliteit te veranderen: "Denkpatronen uitdagen betekent onszelf uitdagen over bekwaamheid." Er moet niet alleen een mentaliteitsverandering tot stand worden gebracht, maar er moeten ook doeltreffende maatregelen worden genomen om de integratie van mensen met een beperking te doen slagen. Shuaib ging in op de empowerment van personen met een handicap en zinvolle participatie. "To a large extent, we can look at the We are Able! programme. … For instance, we have activities around research with the International Disability Alliance, this organisation [of persons with disabilities] leads the research. It is shifting responsibility to people with disabilities, that leads to full inclusion.” 

Nidhi gaf een ander praktisch voorbeeld: "Wat zetten we op het registratieformulier als we een webinar organiseren? We willen een inclusief platform creëren. Dan moeten we ervoor zorgen dat het toegankelijk is. Als we geslacht vermelden, kunnen we verder gaan dan mannen en vrouwen en ruimte creëren voor respondenten om aan te geven hoe zij zich identificeren. We voegen ook een vraag toe over of er al dan niet een accommodatie zoals gebarentaal of beeldbeschrijving nodig is. Vaak gaan mensen ervan uit dat een publiek geen handicap heeft, maar door die optie op het formulier te zetten, geven we aan dat het evenement inclusief zal zijn." 

An important topic that was raised by the Ministry was on a general inclusion strategy for all marginalised groups, versus a targeted disability inclusion strategy. Nidhi stated: “Often when we advocate for disability inclusion, people respond by saying: “we are not leaving anyone behind.” – But by nature of structural exclusion, we have been at a disadvantage. We cannot put together a bunch of organisations and say ‘marginalised groups’, without recognising their different needs for access.” Nidhi noemde bijvoorbeeld de aanwezigheid van een gebarentaaltolk, die er is om gelijkheid te bereiken: “… Not having that specific provision or specific programming and policies does not work for people with disabilities. It does not naturally lead to inclusion. Inclusion needs to be extremely intentional. Besides that, … We make up 15% of the population, so we have to think about teams, budgets, hiring policies, etc., but we can also take a very simple step of thinking about communication. What about the use of imagery? [Without image description] you are automatically excluding those who are blind. If we put out imagery and they look very typically western-male or female, you are leaving out Indigenous ethnic groups, LGBTQIA+, etc. It is every little step that takes you ahead, to create a welcoming space.” 

Drie niveaus van inclusie

Om integratie van mensen met een beperking te bewerkstelligen, moeten we op drie verschillende niveaus kijken, legde Paulien uit. Allereerst begint het op het individuele niveau: "Het gaat om je eigen houding ten opzichte van het onderwerp inclusie van mensen met een beperking. Het is belangrijk om te werken aan je eigen houding of die van mensen met wie je werkt in programma's.” Secondly, at organisational level we need to ensure that resources and systems are inclusive and that this inclusion is sustainable. And thirdly, systematic change is needed, so that that governments, policies and society at large become more inclusive. “Als je werkt aan inclusie in een ontwikkelingsprogramma, begint dat met het betrekken van mensen met een handicap bij de probleemanalyse en het programmaontwerp. Maar het gaat door gedurende de hele cyclus", aldus Paulien. Dus om volledig in te zetten op inclusie voor mensen met een beperking, moet het bewustzijn worden vergroot, moeten barrières worden weggenomen en moeten mensen met een beperking als werknemers en/of partners deelnemen aan het programma.  

Dit werd verder besproken in 'breakout rooms', waar de deelnemers van gedachten wisselden over de stappen die zij tot dusver hebben gezet in de richting van integratie van mensen met een beperking, en welke stappen zij eventueel als volgende stap in hun programma's willen zetten. Er werden verschillende overlappende behoeften, belangen en verbanden vastgesteld. Terwijl in sommige programma's handicaps al deel uitmaken van het programmaontwerp, beginnen andere programma's net na te denken over hoe ze deze inzichten kunnen toepassen. De deelnemers toonden enthousiasme om meer te leren en uit te wisselen, bijvoorbeeld over hoe toegankelijke bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd, hoe inclusie kan worden gemonitord, hoe een intersectionele benadering van inclusie van handicaps en LGBTQI+ kan worden gehanteerd en hoe inclusie van handicaps kan worden toegepast bij het toekennen van subsidies.

"Het is elke kleine stap die je vooruit brengt"

After the sessions, several tools and resources were shared with the group. In the next sessions we will dive deeper into the specific topics that came to the surface in the first session. In addition, training and advice on disability inclusive programming is available for programmes which are active in Uganda: Ambrose Murangira (Disability Inclusion Advisor – Light for the World) coordinates this on behalf of We Are Able!. Through a disability inclusion academy, youth with disabilities have been trained to become disability inclusion facilitators, who can guide organisations on their journey towards inclusion.

We are thankful for the positive energy the participants brought to this first session in the exchange series and very excited to take the next steps together. If you wish to receive more information on disability inclusion, please contact us at dcdd@dcdd.nl. En mocht uw organisatie deel uitmaken van een strategisch partnerschap met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, dan bent u van harte welkom bij de volgende sessies!

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven