IDDC Teachers for All: inclusief onderwijs voor kinderen met een handicap geschreven door leden van de Inclusive Education Task Group, Ingrid Lewis en Sunit Bagree. Deze beleidsnota werd gefinancierd door Viewingavers. De IDDC Teachers For All richt zich op het belang van het opleiden van opvoeders om kinderen met een handicap en kinderen uit andere gemarginaliseerde groepen op te nemen in alle onderwijsniveaus.

Bronartikel uit Sight Savers

Vergelijkbare berichten