– EU Humanitarian Aid Must Be Inclusive

Gepubliceerd op: 22 juni 2016

Europees commissaris Stylianides: we zullen woorden in daden omzetten

EDF en IDDC hebben commissaris voor humanitaire hulp en crisisbeheersing ontmoet en zijn het erover eens dat het belangrijk is dat de EU nu praktische stappen neemt om het goede voorbeeld te geven in haar acties ter ondersteuning van personen met een handicap in een humanitaire crisis en de reactie van vluchtelingen in Europa.

21 juni 2016 | een delegatie van het European Disability Forum (EDF) en het International Disability and Development Consortium (IDDC), onder leiding van EDF-president Yannis Vardakastanis en IDDC-vertegenwoordiger Johannes Trimmel, ontmoette de EU-commissaris voor humanitaire hulp en crisisbeheer, Christos Stylianides. De bijeenkomst was bedoeld om de follow-up te bespreken van de World Humanitarian Summit (WHS) waar de Europese Commissie het heeft goedgekeurd Handvest voor de opname van personen met een handicap in humanitaire acties (the Charter), and to the UN’s concluding observations: the recommendations by the United Nations (UN) to the European Union (EU) on how to better promote and protect the rights of 80 million people with disabilities – in particular the recommendations on the refugee crisis and humanitarian emergencies.  

In haar slotopmerkingen beveelt de VN de EU aan:

  • ervoor te zorgen dat het alarmnummer 112 in de hele EU volledig toegankelijk is voor alle personen met alle soorten handicaps,
  • ervoor te zorgen dat alle aspecten van het beleid en de programma's voor rampenrisicovermindering (DRR) inclusief en toegankelijk zijn voor alle personen met een handicap,
  • mainstreaming van de rechten van personen met een handicap in al haar beleid inzake humanitaire hulp en crisisbeheersing,
  • mainstreaming van handicap in migratie- en vluchtelingenbeleid, en
  • richtsnoeren aan zijn agentschappen en lidstaten uit te vaardigen dat restrictieve detentie van personen met een handicap in de context van migratie en asiel zoeken niet in overeenstemming is met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UN CRPD).

EDF-voorzitter, Yannis Vardakastanis, onderstreept: “In 2015 kwamen 1 miljoen mensen naar Europa die op de vlucht waren voor de oorlog. 62% van de mensen op de weg zijn vrouwen en kinderen; ze worden geconfronteerd met seksueel en gendergerelateerd geweld en scheiding van hun families. De EU moet reageren met een op mensenrechten gebaseerde aanpak en het leven van mensen voorop stellen. Wij bevelen aan dat alle EU-financiering aan de lidstaten en de buurlanden, inclusief Turkije, prioriteit moet krijgen om steun te verlenen aan minderjarigen en personen met een handicap, en hun gezinnen in beweging, met name vrouwen en kinderen met een handicap ”.

Johannes Trimmel, die IDDC vertegenwoordigt, benadrukte: “Miljoenen mensen met een handicap in de wereld worden momenteel geconfronteerd met een humanitaire crisis. De meeste van hen hebben geen goede toegang tot elementaire humanitaire hulp en hun deelname aan de respons wordt over het hoofd gezien. Het charter dat eind mei werd goedgekeurd tijdens de WHS in Istanbul, biedt een geweldige kans om een humanitair antwoord te vormen dat beter aansluit op de rechten en behoeften van personen met een handicap. Wij roepen de EU op om concrete stappen te zetten om het Handvest tot leven te brengen in al haar werkzaamheden en het te promoten bij andere humanitaire donoren en partners, waaronder EU-lidstaten, met het oog op een verandering in de richting van een meer inclusief humanitair beleid en praktijken ”.

Commissaris Stylianides verklaarde dat de agenda voor personen met een handicap zowel door middel van gerichte projecten als door mainstreaming door de EU is overgenomen. Hij verklaarde dat het nu het moment is om de inspanningen van de EU op te voeren en concrete resultaten en resultaten te tonen voor personen met een handicap bij alle humanitaire en noodhulpactiviteiten van de EU. Hij verwees naar de goedkeuring door de EU van het WHS-handvest en het onlangs goedgekeurde Sendai-actieplan, waaruit blijkt dat de EU van plan is deze politieke verplichtingen na te komen met praktische acties - woorden overbrengen naar de praktijk. Commissaris Stylianides bevestigde zijn toewijding en zijn inzet om de dialoog en samenwerking op dit gebied voort te zetten.

EDF en IDDC kijken uit naar verdere samenwerking met commissaris Stylianides om ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de behoeften van personen met een handicap in de huidige EU-vluchtelingencrisis en in de follow-up van de humanitaire wereldtop.

Foto tegoed: © Europese Unie, 2016 / Bron: EC - Audiovisuele dienst / Foto: Lieven Creemers

Contacten:

Bronartikel uit IDDC

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven