– Frequently Asked Questions

De Nederlandse Coalition on Disability and Development is opgericht om de krachten van individuen en ontwikkelingsorganisaties te bundelen om te pleiten voor de inclusie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. DCDD is voornamelijk op Nederlands niveau actief en richt zich op belangenbehartiging bij het Nederlandse parlement en ministeries, NGO's en de particuliere sector. We willen invloed uitoefenen op de Nederlandse ontwikkelingssector om gelijke toegang tot en integratie in humanitaire hulp, handel en ontwikkelingsprogramma's van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (Aid & Trade) en zijn partners te waarborgen. Helaas heeft DCDD op dit moment niet de financiële mogelijkheden om andere organisaties of projecten te financieren.

We kunnen u echter in contact brengen met onze ledenorganisatie (s) die in dezelfde regionale context werken. Van onze Startpagina, kunt u een wereldkaart vinden met alle landen waar onze aangesloten organisaties werken. Door uw muis over een land te bewegen, kunt u zien welke organisaties in dat land actief zijn. Bovendien, op onze ledenpagina, kunt u elke missie, expertise, focusgebieden en landen van onze lidorganisaties bekijken door op die lidorganisatie te klikken waarin u bent geïnteresseerd.

Als u werkt op het gebied van inclusie voor gehandicapten, zou een lidmaatschap van DCDD van toegevoegde waarde zijn. Een lidmaatschap bij DCDD stelt u in staat om uw netwerk te verbreden en in contact te komen met andere deskundigen op het gebied van handicaps, adviseurs of organisaties die werken op het gebied van inclusie van handicaps. Als lid neemt u deel aan onze kennissessies en ledenbijeenkomsten waar u de platformstrategieën bepaalt. Daarnaast worden leden gestimuleerd om werkgroepen op te richten of deel te nemen aan thema's die hen interesseren.

Als je interesse hebt om lid te worden van DCDD stuur ons dan een bericht naar dcdd@dcdd.nl en laten we meer bespreken!

DCDD hecht grote waarde aan een veilige omgeving voor onze deelnemers en medewerkers. Als netwerk van deelnemers hebben wij ons verplicht tot het naleven van de gedeelde waarden zoals beschreven in de Partos Code of Conduct. Met het oog op de voortdurende verbetering van ons werk staan wij open voor alle soorten klachten over ons beleid, onze activiteiten, onze communicatie of het gedrag van onze medewerkers.

Klachten worden behandeld door onze Focal Person Integrity, momenteel vervuld door ons bestuurslid Femke Ruinaard, die toeziet op de naleving van de Partos Gedragscode die wij onderschrijven. Indien u een klacht heeft over ons beleid, onze activiteiten, onze communicatie of het gedrag van onze medewerkers, raden wij u aan contact op te nemen met onze Focal Person Integrity via complaints@dcdd.nl (gelieve in het onderwerp van de e-mail "Klacht DCDD" te vermelden). Klagers ontvangen binnen 4 weken een schriftelijk antwoord en alle klachten worden serieus genomen en met respect en vertrouwelijkheid behandeld.

Voor meer informatie over ons klachtenbeleid, kunt u onze ‘Complaints and Reporting Procedure’ hier downloaden.

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven