Hoewel de wereld tijdens de eerste Global Disability Summit (GDS) in 2018 indrukwekkende toezeggingen heeft gedaan voor internationale samenwerking waarbij rekening wordt gehouden met mensen met een beperking, heeft de pandemie de grimmige realiteit blootgelegd dat het leven en de rechten van mensen met een beperking geen prioriteit hebben. Het is nu tijd voor de internationale ontwikkelingsgemeenschap om zich in te zetten voor echte verandering tijdens the tweede Global Disability Summit, op 16-17 Februari, 2022!

Met minder dan acht jaar te gaan voordat we het streefjaar voor de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen bereiken, zal GDS22 maatregelen promoten om inclusiviteit en gelijkheid te vergroten, overeenkomstig het beginsel dat niemand achter mag blijven en het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Gehandicaptenverdrag). De International Disability Alliance (IDA) verwacht dat de top zal leiden tot concrete politieke toezeggingen die echte veranderingen teweeg zullen brengen voor personen met een handicap, die vervolgens zullen helpen om ongelijkheden te verminderen en inclusieve ontwikkeling en humanitaire actie te bevorderen, geleid door een mensenrechten benadering.

De visie voor de GDS is "bevordering van gelijkheid", daarbij inbegrepen de bestrijding van stigmatisering en discriminatie. Het eerste overkoepelende thema van de top is Betekenisvolle betrokkenheid van personen met een handicap via hun vertegenwoordigende organisaties, dit is immers de sleutel tot de verwezenlijking van de rechten van personen met een handicap. Daarnaast moeten samenlevingen en landen, wanneer zij herstellen van COVID-19 en zich voorbereiden op de volgende crisis, zoals een klimaatgerelateerde crisis of een nieuwe pandemie, systemen opzetten die de insluiting in plaats van de uitsluiting van personen met een handicap garanderen. Dit zal het onderwerp zijn van het tweede overkoepelende thema voor de top Beter en inclusiever terugbouwen na COVID-19. Subthema's op de agenda zijn gendergelijkheid en intersectionaliteit, jongeren met een handicap, inclusief onderwijs, bestaansmiddelen, sociale bescherming, inclusieve gezondheid en inclusie in conflictsituaties en crisissituaties, onder meer als gevolg van de klimaatverandering.

Lees hieronder welke 9 commitments die de Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD) maakt, om terug te bouwen aan een wereld die beter werkt voor iedereen:

DCDD’s Commitments

1. Ondersteunen van partnerschappen tussen de beweging voor de rechten van mensen met een beperking en andere sociale bewegingen

DCDD is opgericht in 2000 om de krachten te bundelen van ontwikkelingsorganisaties en individuen die pleiten voor inclusie van mensen met een handicap in de internationale ontwikkelingssector. Als netwerk lobbyen we voor de implementatie van artikel 32 van de CRPD en de SDGs (leave no one behind) door Nederlandse donoren, bevorderen we het leren over organisaties heen om te laten zien hoe inclusie werkt, en stellen we intersectionele identiteiten en prioriteiten aan de orde (bijv. vrouwen en jongeren met een handicap). DCDD bevordert de banden tussen mainstream Nederlandse ontwikkelingsactoren en de organisaties en individuen die mensen met een handicap vertegenwoordigen, zodat vruchtbare en inclusieve samenwerkingsverbanden ontstaan. In 2022 zullen bijvoorbeeld drie leersessies over disability inclusive programmering worden georganiseerd in samenwerking met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en hun uitvoeringspartners uit het maatschappelijk middenveld.

DCDD is also part of the We Are Able! programme, which itself is a strategic partnership between OPDs (African Disability Forum and Ieder(in)), disability organisations (SeeYou Foundation, The Leprosy Mission, DCDD), mainstream

organisations (ZOA, Association of Dutch Municipalities and The Hague Academy) and the Dutch Ministry of Foreign Affairs. A key aim of We Are Able! is to promote coalition building in programme countries among OPDs, (local) government authorities and mainstream organisations to ensure access to basic resources and food security for all. Inclusive food systems are promoted through cross-organisation learning and various advocacy strategies.

Finally, Liliane Foundation (core member of DCDD) is engaged in another Strategic Partnership, called Make Way, with the Dutch Ministry of Foreign Affairs and various feminist organisations. This programme focuses on Building capacities in Advocacy for Sexual and Reproductive Health Rights of Youth with compounded vulnerabilities in five African countries and at continental and global level. Within this five-years programme Liliane Foundation and its partners will work on disability inclusion through an intersectional approach.

2. Increase funding to support priorities of Organisations of People with Disabilities (OPDs)

DCDD advocates for the budgets of Dutch donor agencies (including the Dutch Ministry of Foreign Affairs) to provide better access to funding and resources for OPDs, so that their organisational foundation is strengthened and they are enabled to raise their collective voice with independence, autonomy and adequate capacity. Members of DCDD are also actively mobilising resources within Dutch society and with institutional donors through fundraising efforts to the benefit of their OPD partners in the Global South.

3. Mainstream OPD engagement across funding

DCDD advocates towards Dutch donors to ensure that funding does not discriminate against persons with disabilities and that it actively contributes to advancing their human rights, both in development cooperation and humanitarian action. A key element of our lobby message is to set as a condition for funding that projects entail clearly resourced OPD participation. Ensuring budgetary provisions for involvement of OPDs with regards to consultation and meaningful participation in projects, including budgets available for accessibility, appropriate communication and reasonable accommodation.

4. Ensure a conducive policy environment

DCDD’s lobby and advocacy is aimed at bringing the Dutch international policies on development cooperation, humanitarian aid, human rights and trade in line with CRPD article 32 and the ‘leave no one behind’ principle of the SDGs – and at acknowledging OPDs as human rights advocates and civil society representatives whose voice is indispensable for achieving inclusive and sustainable development goals. The thematic focus areas of our advocacy include inclusive education, employment, food security, humanitarian action, community based inclusive development, sexual and reproductive health, and data disaggregation – with gender as a cross-cutting theme.

5. Support awareness-raising to combat attitudinal barriers, either OPD-led or with the active involvement of OPDs.

DCDD is developing an awareness campaign, in collaboration with an international media platform, to portray persons with disabilities in a manner consistent with the CRPD, to call on Dutch donors to include persons with disabilities as change agents within their programmes, and to remove barriers to participation. In general, DCDD and

its members, actively promote the use of appropriate and destigmatising language with regards to inclusion of people with disabilities.

6. Increase sustainable long-term funding for inclusive education

DCDD advocates for investment in inclusive education by Dutch donors. For example, a motion passed in Parliament that requests the Dutch government to set measurable goals in 2022 for inclusion of children and youth in the international education (and employment) programmes they are funding, and to report annually on the extent to which children and youth with disabilities are being reached through these programmes. In addition, DCDD provided tools for development organisations on how to mainstream disability in their education programmes, and many of our members directly support inclusive education programmes in the Global South.

7. Provide support to promote the employment of persons with disabilities in the public and private sectors

DCDD advocates for investment in inclusive employment by Dutch donors. For example, a motion passed in Parliament that requests the Dutch government to set measurable goals in 2022 for inclusion of youth in the international (education and) employment programmes they are funding, and to report annually on the extent to which youth with disabilities are being reached through these programmes. DCDD provides expertise and experiences from its network on how to achieve inclusive employment, and many of our members directly support inclusive employments programmes in the Global South.

8. Address multiple and intersecting discrimination in the health sector

DCDD advocates for investments in inclusive health by Dutch donors, especially in the areas of sexual and reproductive health rights (SRHR) and the Covid19 response. For example, when the Covid-pandemic started, DCDD provided an overview of practical tools which addressed barriers people with disabilities were facing (such as sign language videos and easy-read brochures). In collaboration with Liliane Foundation and Into Inclusion, we are currently working on a Quick Guide on inclusive SRHR, which will provide mainstream SRHR organisations with practical tools to remove barriers which especially women and girls with disabilities face in their access to such services. In addition, DCDD members directly support programmes in the Global South for inclusive SRHR, and other underserved areas of the health system, such as eye health, leprosy relief, rehabilitation services, speech therapy, early childhood intervention, etc.

9. Strengthen capacity on a rights-based approach to disability inclusive humanitarian action including in situations of armed conflict

DCDD continues to advocate for disability inclusive humanitarian action. Since the Dutch government committed to the implementation of the IASC Guidelines on Inclusion of Persons with Disabilities in their international contributions to humanitarian action, DCDD has made efforts to ensure and support the implementation of these guidelines by Dutch humanitarian agencies. For example, we have developed a Quick Guide with an overview of practical tools for rights-based disability inclusion. We will further improve the accessibility of this quick guide this year and continue to update it with new tools. In addition, DCDD raises awareness on the need for disability inclusive climate action, by participating in Climate Marches and calling for meaningful participation of OPDs in climate action planning and response.

Vergelijkbare berichten