Handicap International Luxemburg "Voor een betere afweging van personen met een handicap bij internationale solidariteitsacties: welke institutionele en associatieve steun uit het noorden?"

Handicap International Luxemburg organiseerde op 24 oktober 2012 een evenement met de titel "Voor een betere afweging van personen met een handicap bij internationale solidariteitsacties: welke institutionele en associatieve steun uit het Noorden?". Het evenement was een rondetafelgesprek dat gedeeltelijk was gepland door onze samenwerking met Info-Handicap.

Info-Handicap vertegenwoordigt de Nationale Raad voor personen met een handicap in Luxemburg, en het evenement vond plaats op hun premisse. Negen NGO's en acht DPO's waren op het evenement vertegenwoordigd. Mevrouw Marie-Josée Jacobs vertegenwoordigde het ministerie van samenwerking en gaf een update over de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Luxemburg. De heer Silvio Sagramola, directeur Info-Handicap, presenteerde een sessie over 'Toegankelijkheid voor iedereen, als essentiële factor voor inclusie', aangevuld met de technische adviseur van HI Hugues Nouvellet over een studycase: 'een voorbeeld van ondersteuning voor de toegankelijkheid van scholen in scholen Algerije, volgens een inclusieve lokale ontwikkelingsaanpak, ”met deelname van het lokale maatschappelijk middenveld. Mevrouw Priscille Geiser, HI technisch adviseur, presenteerde een sessie over de verschillende aspecten van de ondersteuning van DPO's advocacy in ontwikkelingslanden. De heer Lelenta, voorzitter van de Vereniging voor gehandicapte advocaten van Mali, heeft de situatie van personen met een handicap in zijn land en de belangenbehartiging van Malinese DPO's geïntroduceerd.

Deelnemers aan het evenement splitsten zich later op in subgroepen om samen te werken en aanbevelingen te doen met betrekking tot de ontwikkeling van concrete uitwisselingen en meer informatie-uitwisseling tussen belanghebbenden van NGO's en DPO's uit het zuiden en het noorden. De strategie van het Luxemburgse ministerie van Samenwerking met betrekking tot de integratie van handicaps in ontwikkelingsbeleid werd gedeeld met de deelnemers aan het evenement. De minister van Samenwerking accepteerde het idee van een werkgroep voor het opstellen van een ontwerp van deze richtlijnen. Het doel van de werkgroep is om een ontwerp op te stellen dat in september 2013 wordt voorgelegd aan de "Assises Luxembourgeoises de la Coopération".

Luxemburgse NGO's zijn zich bewust van de thematische "handicap en ontwikkeling" en het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Ze zijn meer bereid rekening te houden met personen met een handicap in hun komende projecten, en willen hun kennis en inzicht in het probleem van gehandicapten in het algemeen vergroten, samen met de specifieke problemen waarmee personen met een handicap in ontwikkelingslanden te maken hebben. Luxemburgse DPO's maken zich meer zorgen over het thema handicap in het Zuiden en willen hun kennis en kennisniveau vergroten over de situatie en contexten van ontwikkelingslanden, en over de situatie van personen met een handicap in deze landen. Over het algemeen toonden alle betrokken organisaties belangstelling voor het opbouwen van een werkgroep en langetermijnbijdragen, voor het opstellen van richtlijnen en voor een beleidsdocument over handicaps als onderdeel van de strategie- en oriëntatiedocumenten van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bronartikel uit Humanity & Inclusion

Vergelijkbare berichten