– IDDC at the Conference of State Parties to the CRPD

Gepubliceerd op: 10 juli 2016

Het International Disability and Development Consortium (IDDC) en een aantal van haar leden, waaronder ADD International, Atlas Alliance, CBM, Disabled People's Organisations Denmark (DPOD), Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD), Handicap International, Inclusion International, Leonard Cheshire Disability, Light for the World, Plan International en Viewingavers, woonden de 9e conferentie van staten die partij zijn bij de CRPD (COSP) voor de tiende verjaardag van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UN CRPD). Hieronder vindt u een samenvatting van de betrokkenheid van IDDC- en IDDC-leden bij dit belangrijke evenement dat plaatsvond in juni in New York.

Civil Society CRPD Forum, 13 juni 2016

IDDC took part in the preparations of the Civil Society CRPD Forum and supported the participation of persons with disabilities from the global South to take part. Priscille Geiser, IDDC Chair, spoke as part of Panel 2 on Practical Steps Towards Implementation: Engagement of Persons with Disabilities at the Global, Regional and National Levels. She introduced the work of the International Disability Alliance (IDA) and IDDC on the joint BRIDGE CRPD-SDG training as well as the Sustainable Development (SDG) Advocacy Guide and Toolkit. Panel 2 was moderated by Tim Wainwright from ADD International, and raised great interest from participants, with at least 15 questions from the floor. The joint work of IDA, IDDC and the Disability Rights Fund (DRF) was also referred to during Panel 1 by Med Ssengooba from DRF who spoke about the workshops and webinars organised to engage disabled people’s organisations (DPOs) in the SDG process. We also welcome the opening speech of the UN Special Envoy Lenin Moreno who emphasised the importance of including disability and engaging with persons with disabilities in humanitarian response, a few weeks after the World Humanitarian Summit.

De rechten van personen met psychosociale handicaps en personen met intellectuele handicaps

Terwijl we de 10e verjaardag van de CRPD vieren, is het motto "Niets over ons zonder ons" helaas verre van realiteit, ook bij de VN. IDDC ondersteunde DPO's om te reageren op de krimpende ruimte voor het maatschappelijk middenveld bij de COSP. We willen de krachtige en relevante mobilisatie van voorstanders van personen met psychosociale handicaps en personen met intellectuele handicaps verwelkomen en waarderen, als reactie op het achtergronddocument van het VN-ministerie van Economische en Sociale Zaken (UN DESA) dat is opgesteld voor een van de rondetafelgesprekken. Sleutelpunten zijn te vinden in het two-pager document dat op grote schaal werd verspreid tijdens de COSP.

IDDC wil de hoge kwaliteit van de discussies benadrukken tijdens enkele nevenevenementen en is er trots op hieraan te zijn verbonden via ons nieuwe lid, Inclusion International. Er werden ook sterke reacties geuit bij nevenevenementen over psychosociale handicaps, waarbij geen personen betrokken waren met psychosociale handicaps. Dit geeft aan dat we onze voorzichtigheid niet moeten verlagen en de betrokkenheid van betrokken DPO's en advocaten actief moeten bevorderen, zodat er geen persoon met psychosociale of intellectuele handicaps achterblijft - een focus van IDDC's discussies tijdens de laatste Algemene Vergadering.

Bij deze COSP werd ook geschiedenis geschreven waarbij Robert Martin werd gekozen als de eerste persoon met een verstandelijke beperking om lid te worden van het CRPD-comité. Bovendien is Valery Nikitich Rukhledev van de Russische Federatie de eerste ondertekenende dove persoon die in het CRPD-comité is gekozen.

Wij zien uit naar positieve ontwikkelingen in de werkzaamheden van het Comité en naar aanleiding van observaties om de verwezenlijking van de rechten van personen met een handicap te bespoedigen.

Geen vrouwen met een handicap gekozen in de CRPD-commissie!

Op de eerste dag van de COSP werden verkiezingen gehouden om de helft van de leden van het CRPD-comité te verlengen. De rol van het Comité is van cruciaal belang bij het evalueren van de vooruitgang bij de handhaving van de verplichtingen van staten die partij zijn in het kader van de CRPD, evenals bij het formuleren van richtsnoeren voor handhaving van de CRPD en de verwezenlijking van alle mensenrechten voor alle personen met een handicap. Ondanks vrouwen met een handicap die zich kandidaat stellen voor verkiezingen, werd er geen vrouw gekozen in de commissie. Dit laat slechts één vrouwelijk lid van de 18 leden over, die nu enorme druk heeft om ervoor te zorgen dat de specifieke discriminatie waarmee vrouwen met een handicap te maken krijgen, adequaat wordt aangepakt in de werkzaamheden van de commissie. IDDC heeft samen met IDA gereageerd met een persbericht en een ontmoeting met journalisten. ABC news en Fox News hebben hierover artikelen geschreven. IDDC wil ook solidariteit betuigen met de vrouwelijke kandidaten die niet werden herkozen, waarvan er twee met IDDC-lidorganisaties werken.

We kijken ernaar uit om verder te werken aan het vormen van allianties met gehandicapten en gender-belanghebbenden om de rechten van vrouwen en meisjes met een handicap te bevorderen. Bij het COSP zijn we begonnen met het verzamelen van namen voor vrouwen met een handicap die naar AWID gingen, of organisaties die het gendergelijkheidswerk van vrouwen ondersteunen, waaronder een reeks DPO's, CSO's, NGO's en VN-agentschappen. Als je lid wilt worden van het netwerk van vrouwen met een handicap en naar AWID gaat [WWDAWIDgroup@googlegroups.com] neem voor meer informatie contact op met Maegan Shank (Maegan.shanks@cbm.org). We hebben ook de IDDC-conceptnota van Luisa Fenu en Mary Keogh verspreid onder deze groep. Als IDDC-leden of -partners geïnteresseerd zijn om dit nevenevenement ook te ondersteunen, neem dan contact op met Luisa (lfenu@handicap-international.org) en Mary (Mary.Keogh@cbm.org).

Gerelateerde persartikelen

Het overbruggen van de kloof tussen CRPD en het SDG-nevenevenement, 16 juni 2016

IDDC heeft samen met het Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten (OHCHR) een nevenevenement georganiseerd over "De kloof overbruggen tussen CRPD en de SDG's". Het evenement begon met drie ministeriële interventies van Pirkko Hämäläinen, staatssecretaris, ministerie van Buitenlandse Zaken, Finland; Minister Marcelo Scappini Ricciardi, aanklager vanffaires ai van de permanente missie van Paraguay bij het kantoor van de Verenigde Naties en gespecialiseerde agentschappen; en Inmaculada Placencia-Porrero, senior expert op het gebied van handicaps en inclusie bij de Europese Commissie bij het directoraat-generaal DG Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie.

Het werd gevolgd door een interactieve discussie gemodereerd door Facundo Chavez (OHCHR), tussen 4 panelleden: Catalina Devandas Aguilar, speciaal rapporteur voor de rechten van personen met een handicap; Silvia Quan lid van het CRPD-comité, Colin Allen, inkomend voorzitter van IDA en president van de World Federation of the Deaf; en Priscille Geiser, voorzitter van IDDC. Het nevenevenement besprak twee implementatieniveaus: (1) de ontwikkeling van internationale richtlijnen om beleid op nationaal niveau te ontwikkelen dat in overeenstemming is met de Agenda 2030 en de CRPD en (2) monitoring op internationaal niveau.

Nevenevenementen van IDDC-leden bij COSP

Veel IDDC-leden woonden, co-organiseerden en namen deel aan verschillende nevenevenementen tijdens de COSP. Hieronder staan enkele evenementen waaraan leden hebben deelgenomen.

  • CBM co-sponsor van het nevenevenement "Situaties van risico en humanitaire noodsituaties: artikel 11 in de praktijk". Lees de volgende blog voor meer informatie over de betrokkenheid van CBM bij COSP: http://blog.cbm.org/recap-of-the-9th-session-of-cosp/
  • Sightsavers en DPOD were involved in organising the side event “Fulfilling Sustainable Development Goals through inclusive budgeting”, which focused on initiatives for inclusive allocation of resources targeting the situation for persons with disabilities.
  • Handicap International were involved in organising the side event, “Outcomes of the WHS for persons with disabilities and next steps”, which focused on the recent World Humanitarian Summit (WHS) and on the outcomes for persons with disabilities and steps towards inclusive humanitarian action.
  • Inclusion International organiseerde de volgende nevenevenementen, "Bevordering van de rechten van personen met psychosociale en intellectuele handicaps" en "Onze stem is belangrijk: een wereldwijde strategie voor zelfverdediging".
  • Leonard Cheshire handicap (LCD) heeft bijgedragen aan twee nevenevenementen, de eerste betrof het Disability Inclusion and Accountability Framework van de Wereldbank, dat tot doel heeft de mainstreaming van handicaps in de activiteiten van de Wereldbank te ondersteunen. LCD had ook de kans om hun praktijken en lessen te delen over inclusief werk tijdens het nevenevenement over 'Ongewone' tewerkstelling van personen met een handicap: van woorden naar werk door de permanente missies bij de VN van Australië, Costa Rica, Finland en Spanje , de International Disability Alliance, de UN Global Compact en de International Labour Organisation (ILO).
  • LICHT VOOR DE WERELD co-sponsor van een nevenevenement samen met het Zero-project "ICT ter ondersteuning van Education for All". LICHT VOOR DE WERELD Inclusief onderwijsinitiatief "Eén klas voor iedereen", te beginnen in Burkina Faso en Ethiopië. Zie ook het artikel op de LIGHT FOR THE WORLD-website - Waar zijn de vrouwen met een handicap?
  • Plan internationaal co-sponsored the side event with the United Nations Children’s Emergency Fund (UNICEF) on “Ending Violence Against Children and Adolescents with Disabilities”, where they launched the new research report “Protect us!” on violence against children with disabilities.  The report “Bescherm ons!'(Inclusief een korte en toegankelijke samenvatting) kan worden gedownload.

Bronartikel uit IDDC

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven