Op 9 meith 2022 hield Lieke Scheewe (DCDD coördinator) onderstaande pitch, tijdens een rondetafelgesprek met Minister Schreinemacher in samenwerking met WO=MEN en Partos, om input te geven op de nieuwe beleidsnota die de minister eind juni publiceert. Lees de 6 pitches van alle deelnemende organisaties hier [deze volgt nog].

"Namens de Dutch Coalition on Disability and Development, WO=MEN en Partos zal ik aanbevelingen doen voor kansengelijkheid voor iedereen, ongeacht gender, beperking, etniciteit, leeftijd of seksuele oriëntatie. Juist ook voor degenen met meerdere van deze kenmerken.

Ik ben een vrouw met een handicap. Daarin ben ik geen uitzondering. Twintig procent van de vrouwen wereldwijd heeft een beperking. Toch is het wel een uitzondering dat ik hier vandaag aan tafel zit. Bij de Nederlandse overheid heeft nog geen 0,5% een beperking. Bij bedrijven en organisaties is dat niet veel anders. Aan tafels waar besluiten worden genomen ontbreekt onze stem. En dat heeft gevolgen voor de effectiviteit van beleid.

De situatie in Oekraïne laat dat helaas duidelijk zien. Mensen met een beperking die een beroep doen op noodhulpinstanties, horen vaak dat er geen toegankelijk vervoer of geschikte opvang kan worden geregeld. Ook mensen van kleur, trans vrouwen, mannen die doof zijn of hiv hebben rapporteren discriminatie aan de grens. Al deze mensen zijn afhankelijk van initiatieven en organisaties die ontstaan vanuit hun eigen gemeenschap. Uit noodzaak. Omdat de reguliere systemen niet zijn ingericht op diversiteit.

Deze kleinere lokale organisaties weten precies waar de knelpunten zitten, maar hebben zelden toegang tot fondsen en worden ook nog veel te weinig uitgenodigd om op besluitvormings- en coördinatieniveau mee te praten over welke hulp er nodig is. Niet voor niks is het sterftecijfer van mensen met een beperking bij conflicten en natuurrampen 2 tot 4 keer hoger dan gemiddeld. Wie niet aan tafel zit, staat zogezegd op het menu.

Daarom de volgende aanbevelingen:

  1. Nodig vertegenwoordigers van gemarginaliseerde groepen heel bewust wél uit aan tafels waar besluiten worden genomen over noodhulp, handel, klimaat, digitalisering en ontwikkelingsprogramma’s. Zorg dat ambassades relaties met deze groepen onderhouden, om beleid en programma’s mede te ontwikkelen, uitvoeren en evalueren.
  2. Pak kansengelijkheid heel systematisch aan, met de ontwikkeling van een implementatieplan voor het mainstreamen van gender en diversiteit in álle directies van het ministerie. Daar horen focal points bij met het mandaat en de middelen om veranderingen door te voeren."

Vergelijkbare berichten