– Including People with Disabilities in the Millennium Development Goals and Beyond

Gepubliceerd op: 5 juni 2013

Europees Economisch en Sociaal Comité

Belliardstraat 99 / B-1000 Brussel

(Lunch wordt verstrekt)

In september 2013 zal de VN een bijeenkomst op hoog niveau houden over handicap en ontwikkeling. Het International Disability and Development Consortium (IDDC) en het European Disability Forum (EDF) zijn van mening dat er voorafgaand aan deze bijeenkomst op hoog niveau een belangrijke gelegenheid is voor de Europese Unie en haar lidstaten om hun vorderingen tot nu toe op dit punt te onderzoeken en uit te wisselen opvattingen, goed beleid en praktijkvoorbeelden.

IDDC en EDF willen van deze gelegenheid gebruik maken om het debat te stimuleren via de organisatie van een uitwisseling op hoog niveau over de integratie van mensen met een handicap in de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en daarna. Het doel is om het EU-standpunt over de VN-bijeenkomst op hoog niveau te voeden en het belang te onderstrepen van het creëren van een inclusief kader om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te volgen om armoede aan te pakken en ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare groepen, waaronder personen met een handicap, niet achtergelaten.

Het evenement omvat discussies over de politieke inzet van Europa ter ondersteuning van een inclusieve ontwikkelingsagenda, debatten over goede praktijken en over het standpunt van de EU ten aanzien van de komende VN-bijeenkomst op hoog niveau over handicap en ontwikkeling.

ENG - FR - SP interpretatie en internationale gebarentaalinterpretatie worden verstrekt. Ondertiteling wordt verzorgd door een velotypist.

Meer informatie en registratie: s.neyens@light-for-the-world.org

Bronartikel uit IDDC

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven