– Koenders playing soccer with DCDD

Lieke voetballen met Koenders

Gepubliceerd op: 21 juni 2016

Van 14-16 juni 2016 werd de 9e Conferentie van Staatspartijen (COSP) bij de CRPD georganiseerd in New York. Bert Koenders (minister van Buitenlandse Zaken) heeft namens de Nederlandse regering een verklaring afgelegd. Een bijzonder moment, omdat het Nederlandse parlement onlangs de conventie heeft geratificeerd.

Koenders: “Mensen met een handicap zijn bijzonder kwetsbaar om achter te blijven. Ze worden vaak geconfronteerd met discriminatie, marginalisering en beperkte toegang tot arbeidsmarkten, basisrechten en diensten. Vrouwen en meisjes met een handicap zijn nog kwetsbaarder. Hun rechten verdienen speciale aandacht en bescherming“. 

Dicky Nieuwenhuis (DCDD) en Lieke Scheewe (Light for the World) de COSP-conferentie bezocht namens DCDD. De Permanente Missie van Nederland organiseerde een evenement om aandacht te vragen voor vrede, ontwikkeling en sport, inclusief een aangepast sportevenement. Lieke bereidde een verklaring voor, die zij (gedeeltelijk) tijdens de vergadering deelde - zie hieronder. En last but not least werd ze door minister Koenders uitgenodigd om het aangepaste sportevenement te openen.

Lieke Scheewe en Dicky Nieuwenhuis
Lieke Scheewe en Dicky Nieuwenhuis

Sport kan percepties veranderen. Het helpt elke dag de discriminatie van personen met een handicap te bestrijden. Omdat mensen met een handicap elke dag worden geconfronteerd met de veronderstellingen die worden gemaakt over hun onvermogen: wanneer ze worden beschouwd als niet in staat om te werken, niet in staat om hun eigen beslissingen te nemen of om bij te dragen aan hun gemeenschappen. Door middel van inclusieve sporten, zoals tegenwoordig door de Nederlandse missie en de Johan Cruiff Foundation bij de VN wordt getoond, worden personen met een handicap ondersteund - niet alleen om hun eigen vaardigheden opnieuw te ontdekken - maar ook om hun vaardigheden aan de wereld om hen heen te demonstreren. Toen we Manuela Bitone, een gepassioneerde rolstoelbasketbalspeler in Mozambique, vroegen naar haar ervaring, zei ze: 'Vroeger schaamde ik me om het huis te verlaten; sport heeft mijn leven echt veranderd. ”Dus als we het hebben over inclusieve ontwikkeling, post-conflict vredesopbouw en niemand achterlaten, kan sport echt een krachtig hulpmiddel voor empowerment zijn.

Maar daar kunnen we het niet bij laten. We moeten ook verder gaan dan empowerment van mensen met een handicap en werken aan de systemische barrières die hen verhinderen om op gelijke voet met anderen aan de samenleving deel te nemen. Daarom zijn wij - de Nederlandse Coalition on Disability and Development (DCDD) - erg blij dat het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD) nu door Nederland is geratificeerd. Het markeert een zeer belangrijk moment in de geschiedenis van de rechten van gehandicapten in ons land. Zoals gisteren zeer goed werd verklaard door onze minister Koenders op de Conferentie van Staten die Partij zijn bij de CRPD: “Door de CRPD te ratificeren, maakt Nederland nu duidelijk dat mensen met een handicap volwaardig lid zijn van de samenleving en dat niemand kan worden uitgesloten.”

De minister benadrukte terecht het belang van deze boodschap ook voor internationale samenwerking, met inbegrip van risicovolle situaties en humanitaire crisis. In dergelijke situaties zijn personen met een handicap niet alleen extreem hoog in aantal, ze lopen ook een extreem hoog risico. Zij zijn degenen die tijdens oorlogen en aardbevingen zwaargewond zijn geraakt. Eenmaal uitgeschakeld, zijn zij degenen die er niet in slagen toevlucht te zoeken naar veiligere gebieden. Toch zijn zij degenen die achtergelaten worden door de meeste programma's en systemen die er zijn om hulp te bieden. Daarom zijn we verheugd dat Nederland op de recente wereldtop over humanitaire hulp heeft betuigd aan het Handvest over inclusie van gehandicapten bij humanitaire acties.

Als land zijn we nooit bang om gedurfde en innovatieve stappen te zetten en voorop te lopen. We bouwen dijken wanneer het water te hoog stijgt en helpen andere landen hun watersystemen te beheren. We nemen een krachtig standpunt in ter ondersteuning van seksuele diversiteit en seksuele en reproductieve gezondheidsrechten. Wij erkennen vrouwen en hun leiderschap als essentieel voor duurzame vrede en ontwikkeling. En we durven risico's te nemen en ons te concentreren op samenwerking en ontwikkeling, zelfs in conflictsituaties en humanitaire crises.

DCDD vindt dat we even moedig moeten zijn als het gaat om het ondersteunen van de inclusie van de 1 miljard mensen met een handicap over de hele wereld. We kunnen hen, evenals de samenlevingen om hen heen, in staat stellen om de menselijke diversiteit in al zijn vormen echt te omarmen. We weten dat personen met een handicap kunnen winnen. Ze moeten gewoon de kans krijgen om te spelen.

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven