Bron is het online resource center van Handicap International over handicaps en inclusie. De nieuwste update bevat twee nieuwe keylists met bronnen:

Pleiten voor inclusie

Deze sleutellijst bevat een selectie van advocacy-middelen die informatie belichten over hoe advocacy-campagnes kunnen worden opgezet en beheerd, bewustmakingsactiviteiten kunnen worden uitgevoerd, lobbyen en / of public relations kunnen worden toegepast en specifieke wetgeving kunnen worden beïnvloed. De middelen bevatten zowel mainstream- als handicapspecifieke strategieën en tools.
Geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning in noodsituaties
Humanitaire crises zoals natuurrampen en gewapende conflicten zijn van invloed op de geestelijke gezondheid van individuen en hun gemeenschappen. Geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning zijn recentelijk steeds meer centrale componenten van ontwikkeling en humanitaire programmering geworden. Deze sleutellijst bevat inleidende informatie, handleidingen en gidsen, specifieke bronnen voor geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning in noodsituaties.
De volgende keylist is onlangs ook bijgewerkt:

HIV & Aids en handicap

Deze keylist heeft als doel het bewustzijn over hiv en aids voor mensen met een handicap te vergroten en biedt toegang tot belangrijke documenten, hulpmiddelen en middelen ter ondersteuning van ontwikkelingswerkers, dienstverleners, beleidsmakers en mensen met een handicap.
We verwelkomen uw suggesties voor het opnemen van bronnen! Stuur uw opmerkingen of voorgestelde toevoegingen naar: sourceassistant@hi-uk.org.

Bronartikel uit Humanity & Inclusion

Vergelijkbare berichten