– Making sure people with disabilities are not forgotten when disasters strike

Gepubliceerd op: 11 oktober 2013

Handicap International markeert de internationale dag voor rampenreductie op 13 oktober door de nadruk te leggen op de vitale noodzaak dat mensen met een handicap zinvol worden betrokken bij de planning van reacties op natuurrampen.

Dit jaar heeft de dag een bijzondere betekenis omdat er een internationale focus zal zijn op mensen met een handicap die met rampen leven. Een belangrijk thema zal de unieke, maar vaak over het hoofd geziene, bijdrage zijn die mensen met een handicap kunnen leveren om het risico op rampen te verminderen en veerkrachtige gemeenschappen op te bouwen.

Rampenrisicovermindering is van vitaal belang
We weten hoe belangrijk rampenrisicovermindering is omdat we uit de eerste hand de impact hebben gezien die rampen hebben op gemeenschappen, en met name op kwetsbare mensen.

"Het is van vitaal belang dat mensen met een handicap en andere kwetsbare personen worden betrokken bij het risicobeheerproces", legt Annie Lafrenière uit, technisch adviseur voor rampenrisicovermindering bij Handicap International. "Ze moeten deelnemen aan elke fase van het proces, niet alleen bij het opstellen van rampenplannen voorafgaand aan een crisis, maar ook bij de reactie op natuurrampen."

Arme landen zijn vaak het minst goed uitgerust om te reageren
Ontwikkelingslanden worden geconfronteerd met verhoogde risico's wanneer natuurrampen toeslaan, niet omdat ze inherent meer blootgesteld zijn, maar omdat ze niet zo goed uitgerust zijn om te reageren. De armste leden van de samenleving worden het meest getroffen door natuurrampen - mensen wier levensomstandigheden al precair zijn, die beperkte toegang hebben tot basisvoorzieningen en die vaak lijden onder sociale en politieke discriminatie. In gebieden met een gebrek aan duurzame huisvesting, toegang tot de weg en getrainde en beschikbare hulpdiensten, kan een ernstig weergebeurtenis snel een crisis worden als er geen risicobeperkende maatregelen zijn getroffen.

De meest kwetsbaren zijn vaak het minst zichtbaar
Handicaps kunnen de impact van een ramp op iemands leven verergeren, met name in termen van hun financiële situatie en hun gezondheid, en kunnen ook betekenen dat ze minder kans hebben zich van tevoren op rampen voor te bereiden.

Rampen kunnen niet alleen bestaande fysieke of psychische beperkingen verergeren, maar kunnen ook nieuwe veroorzaken (door letsel, ondervoeding, ziekte of trauma). Ze kunnen ook meer algemeen van invloed zijn op de situatie van de persoon, als ze bijvoorbeeld hun vee verliezen. Ondanks hun kwetsbaarheid in rampsituaties, worden mensen met een handicap niet altijd in aanmerking genomen bij rampenreductie. Bovendien zijn deze mensen bij rampen vaak onzichtbaar voor de ingezette hulpdiensten.

Veerkracht vergroten in Indonesië
In acht landen in Azië en het Caribisch gebied implementeert Handicap International activiteiten om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap worden opgenomen.

In Indonesië zijn activiteiten met negen scholen en lokale gemeenschappen gericht op het vergroten van de weerbaarheid van kwetsbare groepen door middel van bewustmaking, opleiding en ondersteuning van de ontwikkeling van rampenplannen.

In Zuid-Azië beoogt een regionaal project, 'Inclusieve communautaire veerkracht voor duurzame gemeenschapsontwikkeling', de veiligheid en veerkracht van de gemeenschap te vergroten door inclusieve risicobeheerbenaderingen te ontwikkelen en te bevorderen. Ervoor zorgen dat de behoeften en bijdragen van mensen met een handicap en andere kwetsbare groepen worden opgenomen, is een belangrijke activiteit.

Als lid van het Disability Inclusive Disaster Risk Reduction Network is Handicap International ook betrokken bij een aantal belangenbehartigingsinitiatieven om de inclusie van mensen met een handicap bij de planning en reactie op natuurrampen te bevorderen.

Bronartikel uit Humanity & Inclusion

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven