– Become a member

Deelnemer worden

Als u werkt op het gebied van disability inclusion is deelname aan het DCDD-netwerk van toegevoegde waarde voor u. DCDD is een uniek platform dat het delen van kennis mogelijk maakt tussen individuen en organisaties die zich bekommeren om wereldwijde kwesties met betrekking tot inclusie en het VN-verdrag Handicap. We richten ons sterk op lobby en belangenbehartiging ten aanzien van de Nederlandse overheid om een inclusief beleid te bevorderen. Daarnaast faciliteren we het delen van kennis en expertise en bevorderen we samenwerking bij gemeenschappelijke doelen.

Nepalese vrouw met melaatsheid

Wat bieden wij?

Deelname stelt u in staat uw netwerk te verbreden en in contact te komen met andere disability experts, adviseurs of organisaties die werken op het gebied van inclusie. Als DCDD-deelnemer kunt u onze kennissessies bijwonen alsmede de algemene vergaderingen waar u meebeslist over de strategieën van het platform. Daarnaast stimuleren we onze deelnemers om werkgroepen op te zetten of zich aan te sluiten rond thema's die hun interesseren.

Als deelnemer...

Wordt u onderdeel van een actief netwerk van ontwikkelingsorganisaties, onderzoeks- en opleidingsinstituten en individuen met ervaring en expertise op het gebied van handicaps
Wordt u uitgenodigd om twee keer per jaar onze algemene vergadering bij te wonen waarin we beslissen over onze gezamenlijke strategie en andere zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het netwerk
Ontvangt u vier nieuwsbrieven per jaar, met informatie over de laatste ontwikkelingen en publicaties
Krijgt u toegang tot ons platform voor kennisuitwisseling en een internationaal netwerk op het gebied van inclusie
Wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van vier kennissessie per jaar om ideeën, ervaringen en praktische tips uit te wisselen met andere organisaties en experts op het gebied van disability inclusion
Heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan belangenbehartigingsinitiatieven van DCDD en/of ondersteuning te krijgen bij lobby en belangenbehartiging
Contributie DCDD
Soort deelnemerPrijs per jaar / €
studenten10
Individuele leden100
Kennisinstituten350
OrganisatiesPrijs per jaar / €
Less than 100.000125
100.000-2 million500
2-5 millon1.500
5-10 miljoen2.750
Meer dan 10 miljoen4.000

Please note that participants who register between May 31st and September 30th pay 50% of the contribution in the registration year. Participants who register after September 30th are considered as registrations for the new year (therefore they do not need to pay at the moment of registration, but they pay the full amount in the new year).

Deelnemer worden?

Neem aub contact op via dcdd@dcdd.nl voor meer informatie over deelname aan het DCDD-netwerk.

 

 

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven