Dutch Coalition on Disability and Development - Word lid

    • Contrast
    • lay-out
    • Lettertype

Lid worden

Als u werkt op het gebied van disability inclusion is lidmaatschap van DCDD van toegevoegde waarde voor u. DCDD is een uniek platform dat het delen van kennis mogelijk maakt tussen individuen en organisaties die zich bekommeren om wereldwijde kwesties met betrekking tot inclusie en het VN-verdrag handicap. We richten ons sterk op lobby en belangenbehartiging ten aanzien van de Nederlandse overheid om een inclusief beleid te bevorderen. Daarnaast faciliteren we het delen van kennis en expertise en bevorderen we samenwerking bij gemeenschappelijke doelen.

Nepalese vrouw met melaatsheid

Wat bieden wij?

Het lidmaatschap van DCDD helpt u om uw netwerk te verbreden en in contact te komen met andere deskundigen op het gebied van handicaps en adviseurs of organisaties die werken op het gebied van disability inclusion. Als lid kunt u deelnemen aan onze kennissessies en ledenbijeenkomsten waar u de platformstrategieën mede bepaalt. Daarnaast worden leden gestimuleerd om werkgroepen op te richten over thema's die hen interesseren, of aan bestaande groepen deel te nemen.

Als lid...

Wordt u onderdeel van een actief netwerk van ontwikkelingsorganisaties, onderzoeks- en opleidingsinstituten en individuen met ervaring en expertise op het gebied van handicaps
Wordt u uitgenodigd om twee keer per jaar onze ledenvergadering bij te wonen waarin we beslissen over onze gezamenlijke strategie en andere zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het netwerk
Ontvangt u vier nieuwsbrieven per jaar, met informatie over de laatste ontwikkelingen en publicaties
Krijgt u toegang tot ons platform voor kennisuitwisseling en een internationaal netwerk op het gebied van inclusie
Wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van vier kennissessie per jaar om ideeën, ervaringen en praktische tips uit te wisselen met andere organisaties en experts op het gebied van disability inclusion
Heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan belangenbehartigingsinitiatieven van DCDD en/of ondersteuning te krijgen bij lobby en belangenbehartiging
DCDD lidmaatschapsbijdrage
Type lidPrijs per jaar / €
studenten10
Individuele leden100
Kennisinstituten350
Organisatieleden: jaarlijkse omzet / €Prijs per jaar / €
Minder dan 2 miljoen500
2-5 millon1.500
5-10 miljoen2.750
Meer dan 10 miljoen4.000

Wilt u lid worden?

Neem aub contact op via dcdd@dcdd.nl voor meer informatie over het DCDD-lidmaatschap

 

 

Nieuwsbrief

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

 

Terug naar boven