– Health Works

Gezondheid werkt

Logo van gezondheidswerken

Health Works is een wereldwijd hulpkantoor, met wortels in Nederland, dat de afgelopen 25 jaar heeft gewerkt aan het herstellen en versterken van gezondheidszorgstelsels in gebieden die zijn ontwricht door oorlog of rampspoed.

Missie: Onze missie is om gemeenschappen te faciliteren en te versterken en hen te helpen de controle terug te krijgen en hun gezondheid en welzijn te behouden. We zijn ervan overtuigd dat zelfs de meest kwetsbare mensen de innerlijke kracht hebben om een betere toekomst voor zichzelf te (her) bouwen.

Handicap expertise: Alle soorten handicaps

Aandachtsgebieden: Op gemeenschap gebaseerde revalidatie, mainstreaming van handicaps, gezondheidsdiensten, humanitaire hulp, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Landen: Afghanistan, Burundi, Colombia, Zuid-Sudan

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven