– Medical Committee Netherlands-Vietnam

Medisch Comité Nederland-Vietnam

Logo van de Medische Commissie Nederland-Vietnam

Medisch Comité Nederland-Vietnam is een internationale netwerkorganisatie die werkt aan gezondheid, voeding, duurzame productie en regulier onderwijs voor kinderen met een handicap. De MCNV-kantoren bevinden zich in Vietnam, Laos, PDR en Nederland.

Missie: Onze missie is het verbeteren van de rechtvaardige en duurzame toegang van gemarginaliseerde mensen tot middelen en diensten die hun gezondheid en inclusie in ontwikkelingslanden in Zuidoost-Azië verbeteren.

Handicap expertise: Lichamelijke handicaps, psychosociale handicaps

Aandachtsgebieden: Landbouw, klimaat, revalidatie vanuit de gemeenschap, mainstreaming van handicaps, gezondheidsdiensten, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Landen: Laos, Vietnam

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven