– Netherlands Lepsory Relief

Leprastichting

Logo van Nederland Lepra Relief

De Leprastichting is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich richt op preventie en behandeling van lepra, preventie van beperkingen, sociale inclusie en stigmabeperking van mensen die aan lepra lijden.

Missie: Onze missie is het bevorderen en ondersteunen van gezondheid, bekwaamheid en volledige inclusie in de samenleving voor mensen die lijden aan lepra.

Handicap expertise: Lichamelijke handicaps, psychosociale handicaps, aan lepra gerelateerde handicaps

Aandachtsgebieden: Op gemeenschap gebaseerde revalidatie, mainstreaming van handicaps, gezondheidsdiensten

Landen: Brazilië, India, Indonesië, Mozambique, Nepal, Nigeria, Vietnam

Foto's Leprastichting

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven