SOFT Tulip

Logo van Soft Tulip Foundation

De stichting Soft Tulip is een Nederlandse niet-gouvernementele organisatie die zich richt op de verbetering van de gezondheidszorg in landen die ondersteuning nodig hebben.

Missie: We bedienen drie kwetsbare groepen: personen met een handicap, ouderen en mensen met psychiatrische uitdagingen. Wij werken aan een inclusieve samenleving in overeenstemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap. Wij zijn van mening dat mensen met speciale behoeften volledig burgerschap moeten genieten en niet in gescheiden instellingen moeten wonen.

Handicap expertise: Intellectuele handicaps, fysieke handicaps, psychosociale handicaps

Aandachtsgebieden: Op gemeenschap gebaseerde revalidatie, mainstreaming van handicaps, vroegschoolse interventie, gezondheidsdiensten

Landen: Albanië, Bulgarije, Kroatië, Hongarije, Macedonië, Moldavië, Roemenië, Servië, Oekraïne