The Netherlands shortly will ratify the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). On 10 September DCDD-Chair Agnes van Wijnen will present to Minister Ploumen for Foreign Trade and Development Cooperation recommendations for implementation  of the CRPD articles that are related to international cooperation. This will happen at Leave No One Behind, the symposium organized by the Liliane Foundation at the occasion of its 35th verjaardag. Het internationale symposium wordt gehouden op de New World Campus in Den Haag.

De vijf aanbevelingen worden gepresenteerd als lopende werkzaamheden. De definitieve versie zal ook de resultaten van het symposium bevatten.

Hele tekst

De tekst die aan de minister wordt voorgelegd, is de volgende:

Voor een adequate uitvoering van de artikelen 11 en 32 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (UN-CRPD) doet DCDD de volgende voorlopige aanbevelingen, in de veronderstelling dat deze zullen worden uitgevoerd in nauw en actief overleg met mensen met handicaps (PWD) en hun representatieve organisaties, met respect voor hun rechtmatige mantra: Niets over ons zonder ons!

R1: Betrek partnerlanden

Maak PWD-inclusie een intrinsiek onderdeel van de dialoog met partnerlanden en leer van elkaars ervaringen. Zowel de CRPD als de duurzame ontwikkelingsdoelen - met Laat niemand achter als een belangrijk principe - kunnen relevante richtlijnen zijn voor deze dialoog.

R2: Streven naar beleidscoherentie

Eenheid van beleid verhoogt hun effectiviteit. Stroomlijn prioriteiten. Een voorbeeld: het verhogen van de arbeidsparticipatie van PWD in Nederland staat hoog op de agenda van de overheid. Het moet ook een overheersende kwestie zijn in het bedrijfsprogramma van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (FT-DC).

R3: zorgen voor samenwerking tussen ministeries

Nauwe samenwerking tussen het ministerie van FT-DC, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en andere ministeries die betrokken zijn bij de uitvoering van de CRPD, is een voorwaarde voor het wereldwijd delen van leerervaringen over armoede en handicap. Stel een focal persoon aan.

R4: Integreer PWD in prioritaire thema's en noodhulp

Door PWD expliciet op te nemen in de vier prioritaire thema's en noodhulp, zal de effectiviteit van het FTDC-beleid toenemen. Bovendien is Nederland als mensenrechtenkampioen het aan zichzelf verplicht om dit te doen.

R5: gegevens verzamelen. Kennis verbeteren.

Investeer voor gegevensgebaseerd beleid in gegevensverzameling en kennisontwikkeling.

Vergelijkbare berichten