Children in school

Onderwijs is een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van kinderen in de samenleving. Helaas worden kinderen met een beperking vaak uitgesloten van onderwijs. De helft van de naar schatting 65 miljoen kinderen een beperking in het basisschool- en voortgezet onderwijs in lage-inkomenslanden gaat niet naar school. Dit moet veranderen als we SDG 4 willen bereiken: "verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen".  

Inclusie gaat niet vanzelf. Er zijn nieuwe manieren nodig om naar inclusief onderwijs te kijken, evenals actieve deelname van alle verschillende belanghebbenden. Projecten en programma's moeten worden aangepast, de capaciteit van het personeel dat bij het onderwijsproces betrokken is moet worden versterkt en belemmeringen moeten worden weggenomen.

Gelukkig bestaan er al veel instrumenten en middelen. Het is een kwestie van de juiste verbanden leggen en actie te ondernemen! Om het gemakkelijker te maken om de juiste stappen te zetten, heeft DCDD een nieuwe gids ontwikkeld: Quick Guide: Towards Disability Inclusive Education. Deze gids geeft u meer informatie over wat inclusief onderwijs is, welke stappen u kunt nemen en welke instrumenten en middelen u kunt gebruiken om tot inclusievere onderwijsprogramma's te komen. 

We hopen dat deze gids programmamanagers, voorstelontwikkelaars en veldcoördinatoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling, uitvoering, monitoring en evaluatie van programma's voor basisonderwijs helpt om de informatie en instrumenten te vinden die ze nodig hebben. Voel je vrij om deze gids te gebruiken en te delen binnen je eigen netwerk! Tips en andere hulpmiddelen die nog niet in de gids zijn opgenomen, zijn welkom om met ons te delen. U kunt contact met ons opnemen via dcdd@dcdd.nl. Indien relevant, zullen wij ze delen op onze resources page.

Vergelijkbare berichten