Londen, 22 januari 2014. Met de vredesconferentie van Genève II Midden-Oosten klaar om te beginnen, heeft Handicap International een nieuwe studie gepubliceerd over de oorzaken en soorten letsel waargenomen door de teams van de organisatie die werken met intern ontheemden (IDP's) in Syrië. Van de geïnterviewde mensen die door de crisis nieuw letsel hebben opgelopen, was 60% het slachtoffer van explosieve wapens en leden ze aan ernstig lichamelijk letsel.

Handicap International roept de internationale gemeenschap op een einde te maken aan het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden en ervoor te zorgen dat de burgerbevolking toegang heeft tot humanitaire hulp en gezondheidszorg. De organisatie wil de aandacht van de internationale gemeenschap vestigen op de verschrikkelijke erfenis die het Syrische conflict zal achterlaten, in termen van het aantal mensen dat gehandicapt is gebleven en waarvoor uitgebreid, langdurig zorgmanagement nodig is.

Van november 2012 tot oktober 2013 heeft Handicap International 1.847 interviews afgenomen met ontheemden in Syrië, in de gebieden waar de organisatie werkt om hen fysieke zorg en psychologische ondersteuning te bieden. Bijna de helft (913) van de geïnterviewden had verwondingen opgelopen door het huidige conflict. Een op de vijf van deze mensen was jonger dan 17 jaar oud.

Het is vooral verontrustend om op te merken dat van deze gewonden 60% gewond is geraakt door explosieve wapens en 31% geweerschoten heeft opgelopen. De mensen getroffen door explosieve wapens leden vaak aan ernstig lichamelijk letsel: meer dan 60% had fracturen of complexe fracturen, 25% had een amputatie ondergaan, 21% had schade aan de perifere zenuwen en 7% had onomkeerbaar ruggenmergletsel.

"Op zeer korte termijn hebben mensen met deze verwondingen onmiddellijke en adequate zorg nodig om te voorkomen dat ze blijvende handicaps ontwikkelen of zelfs het leven van het slachtoffer in gevaar brengen", legt Aleema Shivji, directeur van Handicap International UK uit.

88,49% van de geïnterviewde personen die verwondingen hadden opgelopen als gevolg van de crisis, meldden dat ze voorafgaand aan de interventie van Handicap International geen bevredigende toegang hadden tot revalidatiediensten. De slachtoffers van explosieve wapens moeten dringend toegang hebben tot de juiste gezondheidsdiensten om complicaties en in sommige gevallen de dood te voorkomen.

Deze mensen hebben ook langdurige medische, financiële en sociale steun nodig, vaak voor de rest van hun leven, en het grote aantal slachtoffers zal aanzienlijke middelen nodig hebben. Handicap International wil de aandacht vestigen op de verwoestende erfenis die dit conflict zal nalaten voor een hele generatie mensen met verwondingen en handicaps. Er moeten nu voorbereidingen worden getroffen om deze vreselijke gevolgen aan te pakken.

De organisatie heeft vastgesteld dat in landen die een wederopbouw na een conflict doormaken (bijvoorbeeld Cambodja, Angola, Vietnam) de behoeften vaak worden onderschat wat betreft de ontwikkeling van gezondheids- en revalidatiediensten, opleidingsgerelateerd personeel en het verstrekken van economische en sociale steun.
-Loopt af-

Notes
Het rapport kan worden gedownload op: http://bit.ly/Syria-Explosive-Weapons

Experts beschikbaar voor commentaar
Aleema Shivji, directeur, Handicap International UK
Thierry-Mehdi Benlahsen, regionale noodcoördinator, Handicap International
Eric Weerts, fysiotherapeut en technisch adviseur voor noodhulp en revalidatie, Handicap International.

Perscontact
Tom Shelton
E-mail: tom.shelton@hi-uk.org
Mobiel: 44 (0) 7508 810 520
Tel: 44 (0) 870 774 3737

Over Handicap International
Handicap International is mede-winnaar van de Nobelprijs voor de vrede en is een onafhankelijk goed doel dat werkt in situaties van armoede en uitsluiting, conflict en rampspoed. We werken onvermoeibaar samen met gehandicapte en kwetsbare mensen in meer dan 60 landen wereldwijd. www.handicap-international.org.uk

Bronartikel uit Humanity & Inclusion

Vergelijkbare berichten