– New Term, New Opportunities: Strengthening Inclusion in EU International Cooperation

Gepubliceerd op: 17 oktober 2014

Tijdens een evenement in het Europees Parlement (EP) op woensdag 15 oktober lanceerde het International Disability & Development Consortium (IDDC) zijn toolkit voor het versterken van de opname in de internationale samenwerking van de EU, gericht op leden van het EP (EP-leden). Deze toolkit is gemaakt als een vervolg op de IDDC Verkiezingsverklaring, ondertekend door meer dan 50 EP-leden: hoewel de Verklaring in principe om een verbintenis om de problemen van handicap en ontwikkeling vroeg, schetst deze toolkit de manier waarop EP-leden deze verplichting kunnen verplaatsen van woorden tot acties, en legt duidelijk de belangrijkste onderwerpen op het spel.

Het evenement werd georganiseerd door Enrique Guerrero, lid van het EP (Spanje, S&D) en bracht verschillende leden van het EP samen met vertegenwoordigers van de gehandicaptenbeweging en het maatschappelijk middenveld in het algemeen. Hij herhaalde de hoofdrol die de Europese instellingen, met name het Parlement, spelen bij de opname van personen met een handicap in ontwikkelingssamenwerking.

Na een presentatie van het werk van IDDC door haar voorzitter Catherine Naughton en een inleiding op de inhoud van de Toolkit, verschoof de aandacht naar de rol die het Europees Parlement speelt bij het waarborgen van de inclusiviteit van het EU-ontwikkelingsbeleid, met grote interventies van Javier Guëmes van de European Disability Forum (EDF), die op dit gebied vaak met IDDC heeft samengewerkt.

Tot slot kregen we de kans om van onze gast uit het Zuiden, de president van de Togolese Federatie van verenigingen van personen met een handicap (en de West-Afrikaanse Federatie van verenigingen van personen met een handicap), Ayassou Komivi, te horen spreken over het belang van samenwerken met het Europees Parlement in de context van internationale samenwerking. Met zijn perspectief en ervaring uit het veld benadrukte de heer Komivi het belang van inclusieve ontwikkelingssamenwerking en de rol die EU-instellingen spelen om dit te realiseren.

Veel sprekers op het evenement benadrukten het belang van het opnemen van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UN CRPD) als het wettelijk kader van de Europese Unie. Hoewel de Europese Unie de conventie in 2011 heeft geratificeerd, moeten er nog veel stappen worden gezet om deze volledig ten uitvoer te leggen. Daarnaast is er behoefte aan indicatoren waarmee het maatschappelijk middenveld, en met name organisaties van personen met een handicap, echt de impact kunnen beoordelen van inclusieve projecten en acties die de Europese Unie heeft ontwikkeld.

Na dit evenement zijn wij van mening dat de leden van het Europees Parlement die betrokken zijn bij ontwikkelingssamenwerking, via de Commissie ontwikkelingssamenwerking (DEVE), de Subcommissie mensenrechten (DROI), de Commissie buitenlandse zaken (AFET) of een andere parlementaire commissie, inzicht in wat inclusie van personen met een handicap betekent en eruit ziet. Hopelijk helpt deze toolkit, met de steun van toegewijde leden van het Europees Parlement zoals die aanwezig zijn op ons evenement, de komende termijn in het EP één te maken die wordt gekenmerkt door de opname van allen, vooral in ontwikkelingssamenwerking.

Bronartikel uit IDDC

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven