Plan International heeft het International Centre for Disability and Rehabilitation aangewezen om veldonderzoek uit te voeren naar de rechten van kinderen met een handicap op onderwijs en bescherming in Guinee, Niger, Sierra Leone en Togo. De resultaten worden weergegeven in dit rapport. Het onderzoeksteam constateert dat waar bewustmaking van gehandicapten heeft plaatsgevonden, de situatie en acceptatie van kinderen met een handicap is verbeterd. Maar over het algemeen zijn er relatief weinig voorbeelden van goede praktijken in de regio die inhoudelijke kwesties behandelen van het opnemen van kinderen met een handicap in onderwijs of beschermingswerk.

Vergelijkbare berichten