– Parliament adds disability perspective to major development strategy

Gepubliceerd op: 14 augustus 2012

Het nu aangenomen parlementaire rapport roept expliciet op om de rechten van personen met een handicap op te nemen in de uitvoering van die ontwikkelingsstrategie. Het luidt: "verzoekt de Commissie, de Europese Raad en de lidstaten bijzondere aandacht te schenken aan de rechten van minderheden en dringt erop aan dat niet-onderhandelbare mensenrechten- en non-discriminatieclausules worden opgenomen in ontwikkelingsprogramma's, onder meer met betrekking tot discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, religie of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid en die van invloed is op mensen met hiv / aids. "

CBM verwelkomt het rapport van het Europees Parlement, omdat het specificeert dat de ontwikkelingsinspanningen van de EU personen met een handicap moeten omvatten, om de meest gemarginaliseerde groepen van de bevolking in ontwikkelingslanden te bereiken.

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven