Deelnemers

Wij zijn een netwerk van NGO's, onderzoeks- en opleidingsinstituten en individuen die geïnteresseerd zijn in en werken aan de integratie van mensen met een beperking in ontwikkelingssamenwerking. Deelnemers aan het DCDD-netwerk hebben hun krachten gebundeld om een platform te creëren voor kennisuitwisseling over inclusie van mensen met een beperking, en om een gezamenlijke spreekbuis te vormen richting beleidsmakers. Onze deelnemers werken nauw samen met organisaties die werken voor mensen met een beperking en gehandicaptenorganisaties wereldwijd.

Individuele Deelnemers