– Recommendations towards World Humanitarian Summit

Gepubliceerd op: 12 april 2016 

'Rampenrisicobeheer laten werken voor mensen met een handicap'. Dit was het thema van de expertmeeting DCCD en de Liliane Foundation georganiseerd op 17 maart 2016 in Den Haag, in samenwerking met in samenwerking met Light for the World, de Karuna Foundation en het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Een van de doelstellingen van de bijeenkomst was om overeenstemming te bereiken over relevante berichten voor multilaterale donoren op de Wereldtop over humanitaire hulp op 23-24 mei 2016 in Istanbul.

Deelnemers aan de bijeenkomst waren humanitaire organisaties, gehandicaptenorganisaties en vertegenwoordigers van zuidelijke organisaties met praktische ervaring in inclusief rampenrisicobeheer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken was ook goed vertegenwoordigd.

Lees de verslag van de expertmeeting.

Aanbevelingen
De bijeenkomst resulteerde in praktische adviezen over de samenwerking tussen humanitaire en gehandicaptenorganisaties en ook in een aantal beleidsadviezen ten aanzien van de Wereld en de rol van Nederland hierin.

In de breed gedragen aanbevelingen zijn enkele basisprincipes van belang. Zorg er eerst voor dat mensen met een handicap (en hun families) worden betrokken bij het entore-proces van rampenrisicobeheer. Met name hun betrokkenheid is essentieel in de fase waarin gemeenschappen weerbaar worden gemaakt tegen rampen. Als mensen met een handicap op dat moment al 'zichtbaar' zijn en meedenken over praktische oplossingen om hen te bereiken en aan hun behoeften te voldoen als het ergste het ergst is, is dit al een belangrijke stap voorwaarts. Maar (politieke) participatie is ook essentieel, vorm lokale ontwikkelingscomités voor de World Humanitarian Summit. Niets over ons, zonder ons!

Vervolgens is er de impostance van data-schemaggregatie. Hoewel complex in chaotische situaties, laten verschillende voorbeelden zien dat desaggregatie mogelijk is, zelfs in conflictgebieden. In de aanbevelingen wordt minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gevraagd om op de Wereldtop voor humanitaire hulp het belang van uitgesplitste gegevens te onderstrepen en te pleiten voor een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en handicap.

Ten slotte onderstrepen aanbevelingen het belang van 'lokalisatie'. Omgaan met en acceptatie van mensen met een handicap is erg contextueel. Laat internationale organisaties goed samenwerken met lokale gehandicaptenorganisaties en andere lokale actoren, die als geen ander weten hoe hiermee om te gaan. De manier waarop mensen met een handicap worden bekeken en behandeld, is zeer contextueel. Internationale organisaties moeten samenwerken met lokale gehandicaptenorganisaties en andere lokale actoren, die als geen ander weten hoe hiermee om te gaan.

Zie de full recommendations

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven