– Strengthening MEP commitment to disability rights in EU Development

Gepubliceerd op: 25 juni 2014

Op dinsdag 24 juni namen verschillende leden van het Europees Parlement (EP-leden) deel aan het foto-evenement dat werd georganiseerd door het International Disability and Development Consortium (IDDC) als vervolg op de Europese Verkiezingsverklaring. Deze bijeenkomst was een gelegenheid om de leden van het Parlement te herinneren aan hun politieke inzet voor een inclusief beleid voor gehandicapten en bruggen te slaan voor toekomstige constructieve dialoog en samenwerking.

Vóór de Europese verkiezingen werd deze verklaring ondersteund door meer dan 80 leden van het Europees Parlement en kandidaten uit meer dan 10 landen, waarvan er meer dan 50 in mei werden herkozen.

Tijdens deze korte bijeenkomst toonden de afgevaardigden die we ontmoetten, reële belangstelling en benadrukten opnieuw hun persoonlijke inzet en de inzet van de Europese Unie voor de rechten van personen met een handicap - ook in ontwikkeling.

De ratificatie door de EU van de VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD) in 2011, en de Europese handicapstrategie 2010-2020 zijn voorbeelden van deze verbintenis, die de afgelopen jaren zijn ondersteund door verschillende rapporten van het Europees Parlement. Het is echter van cruciaal belang dat dezelfde politieke inzet van het Parlement wordt gehandhaafd, aangezien de komende maanden en jaren de nieuwe internationale ontwikkelingsagenda zullen belemmeren. De opname van personen met een handicap op deze agenda is zelfs van het grootste belang om een duurzaam post-2015 kader te creëren dat armoede efficiënt aanpakt, ongelijkheden bestrijdt en billijkheid bevordert. De Europese Unie, als een van de belangrijkste belanghebbenden bij deze onderhandelingen, en het Europees Parlement, als een directe vertegenwoordiger van de Europese burgers, heeft de verantwoordelijkheid om een stem te geven aan de 15% van de wereldbevolking met een handicap.

De oprichting van 2015 als de Europees Jaar voor ontwikkeling is ook een belangrijk moment om de burgers en de nationale parlementen bewust te maken van de noodzaak van ontwikkeling om de eerbiediging van de mensenrechten, gelijke kansen voor iedereen en inclusie in alle domeinen te bevorderen.

De samenwerking tussen IDDC en het Europees Parlement, opgezet en versterkt door deze verklaring, zal ongetwijfeld als basis dienen voor toekomstige samenwerking en gezamenlijke acties. IDDC en zijn leden zullen verheugd zijn hun expertise op het gebied van inclusieve ontwikkeling voor gehandicapten aan te bieden aan de nieuw gekozen leden van het Europees Parlement en hun personeel, teneinde een samenleving te bevorderen die gebaseerd is op de waarden die de kern van de Europese Unie vormen.

In de komende maanden zal IDDC er ook actief op aandringen dat de nieuwe Europese commissarissen en hun personeel zich inzetten voor de opname van de meest gemarginaliseerde personen, zoals personen met een handicap, en voor de versterking van het externe EU-beleid dat in lijn is met de verplichtingen van de CRPD. 

Neem voor meer informatie contact op met:

François Carbonez f.carbonez@light-for-the-world.org

Alba Gonzalez alba.gonzalez@cbm.org

Bronartikel uit IDDC

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven