Het overleg over de ontwikkelingsagenda na 2015 is gebaseerd op de mobiliserende kracht van de MDG's, doelen die landen blijven nastreven. De wereldwijde conversatie is een poging om het netwerk van betrokkenheid in discussies die leiden tot de formulering van een opvolger-ontwikkelingskader drastisch te verbreden, zelfs terwijl er wordt gewerkt aan de huidige set doelstellingen. Dit rapport biedt een momentopname van de huidige verhalen die voortkomen uit deze wereldwijde oefening in het luisteren naar de perspectieven en prioriteiten van mensen. We publiceren dit rapport, zelfs als er nog overleg gaande is, in een poging om te reflecteren op voorlopige resultaten voor het panel op hoog niveau van vooraanstaande personen van de secretaris-generaal over de ontwikkelingsagenda na 2015, evenals de open werkgroep voor duurzame ontwikkeling. Goals.

Vergelijkbare berichten