– We Are Able! – Our new partnership for disability-inclusive food security

African woman carrying a large metal pot on her head

Gepubliceerd op: 19 februari 2021

Access to food and land is a great challenge for people with disabilities worldwide. Social exclusion and inaccessible environments make people with disabilities vulnerable to hunger, malnutrition and the impact of disasters. The COVID-19 crisis not only exposes but also exacerbates these inequalities. To achieve Goal 2, “zero hunger”, of the Sustainable Development Goals, we must address the barriers people with disabilities are facing.   

Daarom zijn we verheugd te kunnen aankondigen dat DCDD van 2021 tot 2025 een strategisch partnerschap aangaat met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om samen te werken aan inclusieve voedselzekerheid. Door de dialoog tussen lokale overheden en (vertegenwoordigers van) mensen met een beperking te versterken, zal hetWe Are Able!’ consortium de stemmen versterken die oproepen tot ‘geen honger’ en gelijke toegang. Door een effectievere politieke participatie krijgen mensen met een beperking betere toegang tot voedsel en land.  

Het 'We Are Able!’ consortium wordt geleid door ZOA en brengt een breed scala aan belanghebbenden samen, waaronder mensen met een handicap in Afrika (African Disability Forum) en Nederland (Ieder (in)), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG International), The Hague Academy en twee deelnemers van het DCDD-netwerk: Leprazending en SeeYou Foundation. Het consortium is actief in gebieden waar mensen door aanhoudende crises te maken hebben met ernstige vormen van voedselonzekerheid: Burundi, Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Oeganda, Soedan en Zuid-Soedan. DCDD zal haar expertise op het gebied van lobby en belangenbehartiging inzetten om het bewustzijn van uitsluiting - zoals ervaren door partners in het Zuiden - te vergroten bij Nederlandse en internationale belanghebbenden op het gebied van voedselzekerheid. In de komende vijf jaar zullen we connecties tot stand brengen met andere (voedselzekerheid) consortia en helpen bij het van elkaar leren en uitwisselen van kennis over een goede aanpak op het gebied van inclusie van mensen met een beperking. Samen bereiken we voedselzekerheid voor iedereen!  

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven