– “We are also dying of Aids” Human Rights Watch Report on barriers for persons with disabilities in Zambia

Gepubliceerd op: 10 september 2014

“Er is de laatste jaren wereldwijd aanzienlijke vooruitgang geboekt in de richting van universele toegang tot programma's voor preventie, behandeling, zorg en ondersteuning van HIV. Zoals de Verenigde Naties echter hebben erkend, heeft dergelijke vooruitgang mensen met een handicap uitgesloten vanwege het gebrek aan adequaat gerichte en toegankelijke diensten voor dergelijke personen ", zegt Human Rights Watch in haar rapport" Wij sterven ook aan aids "Belemmeringen voor hiv-diensten en behandeling voor personen met een handicap in Zambia ”(juli 2014). Het rapport onderzoekt de barrières waarmee personen met een handicap worden geconfronteerd bij de toegang tot hiv-diensten, waaronder hiv-preventie, onderwijs en informatie, condooms, testen, behandeling en langetermijnondersteuning voor therapietrouw. Het onderzoekt ook de blootstelling van personen met een handicap aan significante risicofactoren voor HIV.

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven