Blind woman stands in front of her house whilst geese peck the ground around her for food.

Onze onderzoeksstagiaire Emanuela is bezig met het maken van een praktische gids voor "disability-inclusive food security programs in low- and middle-income countries". De gids is bedoeld om programmacoördinatoren van 'mainstream' NGO's te helpen hun voedselzekerheidsprogramma's meer 'disability-inclusive' te maken. 

Naast het verstrekken van enkele belangrijke feiten en cijfers, zal het meest cruciale onderdeel bestaan uit (links naar) praktische tips en hulpmiddelen. Hoewel er uitstekende onderzoeks- en beleidsrapporten bestaan welke uitstekende aanbevelingen doen, willen wij NGO's graag in de richting wijzen van praktische hulpmiddelen en voorbeelden die zij kunnen gebruiken en implementeren in hun programma's.

Dus, heeft u (of kent u) waardevolle hulpmiddelen of richtlijnen die praktische voorbeelden bevatten en beschrijven? 

We zijn op zoek naar zaken als:

  • Toegankelijkheidsbeoordelingsinstrumenten voor de landbouw 
  • Innovatieve oplossingen om landbouw toegankelijk te maken
  • Hoe te werken aan inclusieve waardeketens
  • Inkomensgenererende activiteiten 
  • (Online trainingen over) inclusieve dorpsspaar- en kredietverenigingen
  • Geldoverdrachten
  • Integratieve graduatiebenaderingen

Als u informatie heeft over bovenstaande zaken, of andere praktische tools en tips met betrekking tot inclusie en voedselzekerheid, ontvangen wij deze erg graag vóór 6 juni. U kunt Emanuela bereiken via e.lamorte@dcdd.nl.

Vergelijkbare berichten