Dutch Coalition on Disability and Development - What we do

    • Contrast
    • lay-out
    • Lettertype

Wat we doen

DCDD streeft naar een wereld waarin mensen met een handicap gelijke rechten en kansen hebben om deel te nemen aan de samenleving, met een focus op het verbeteren van het leven van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. DCDD wil de Nederlandse ontwikkelingssector beïnvloeden. We richten ons vooral op belangenbehartiging bij het Nederlandse parlement, het ministerie, NGO's en de particuliere sector. DCDD werkt binnen netwerken en coalities om onderwerpen en thema's met betrekking tot inclusie van gehandicapten hoger op de politieke agenda te plaatsen. We zijn op zoek naar sterke bondgenoten om ons doel te bereiken: volledige en effectieve participatie van mensen met een handicap in elke samenleving.

DCDD is het Nederlandse platform voor lobby, koppelen en leren naar inclusie van gehandicapten in internationale samenwerking

Een jongen leunend tegen een rail
We bevorderen inclusief hulp- en handelsbeleid, zodat de rechten van mensen met een handicap voor gelijke toegang, participatie en empowerment op een systemische manier zijn ingebed.
We brengen beschikbare expertise in Nederland samen en faciliteren koppelingen tussen onze leden, het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken (Hulp en Handel), ontwikkelingsorganisaties, humanitaire hulporganisaties, kennisinstellingen, de particuliere sector en internationale netwerken van gehandicaptenorganisaties.
Onze leden hebben zeer uiteenlopende ervaringen en hulpmiddelen, met betrekking tot verschillende soorten handicaps, verschillende contexten, enz. We maximaliseren het leren door de uitwisseling in thematische werkgroepen te vergemakkelijken, hulpmiddelen en middelen te delen, nieuwe publicaties te ontwikkelen en evenementen te organiseren.

Meld u aan voor onze mailinglist!De nieuwsbrief wordt periodiek verzonden en houdt u op de hoogte van het laatste nieuws, activiteiten en recente publicaties.

DCDD is lid van

Share-Net-logo, zwarte tekst zegt Share-Net International met paarse stippen die met elkaar verbonden zijnLogo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

 

Terug naar boven