Dutch Coalition on Disability and Development - What we do

Wat we doen

DCDD streeft naar een wereld waarin mensen met een beperking gelijke rechten en gelijke kansen hebben om deel te nemen aan de samenleving. Onze focus ligt daarbij op het verbeteren van het leven van mensen met een beperking in ontwikkelingslanden. DCDD wil de Nederlandse ontwikkelingssector beïnvloeden door onze missie onder de aandacht te brengen bij het Nederlandse parlement, het ministerie, NGO's en de particuliere sector. DCDD werkt vanuit netwerken en coalities om onderwerpen en thema's met betrekking tot inclusie van gehandicapten hoger op de politieke agenda te krijgen. We zijn altijd op zoek naar bondgenoten om ons doel te bereiken: volledige en effectieve participatie van mensen met een beperking in elke samenleving.

DCDD is het Nederlandse platform voor lobby, leren en verbinden op weg naar inclusie van gehandicapten in internationale samenwerking

Een jongen leunend tegen een rail
Wij zijn voorstander van een inclusief hulp- en handelsbeleid, waarin de rechten van mensen met een beperking op gelijke toegang, participatie en empowerment op een systematische manier zijn ingebed.
We brengen beschikbare expertise in Nederland samen en faciliteren samenwerking tussen onze deelnemers, het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken (Hulp en Handel), ontwikkelingsorganisaties, humanitaire hulporganisaties, kennisinstellingen, de particuliere sector en internationale netwerken van gehandicaptenorganisaties.
Onze deelnemers hebben zeer uiteenlopende ervaringen en hulpmiddelen met betrekking tot verschillende soorten beperkingen, verschillende contexten, enz. We bevorderen uitwisseling van kennis door werkgroepen te faciliteren, (hulp)middelen te delen, publicaties te ontwikkelen en evenementen te organiseren.

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

 

Terug naar boven