What we doen

DCDD zorgt voor inclusie van mensen met een beperking in internationale samenwerking. Door beleid te beïnvloeden, kennis te delen en samenwerkingsverbanden te versterken. We willen iedereen in de Nederlandse ontwikkelings- en noodhulpsector laten zien dat inclusie werkt! Zeker als we samen leren en -werken.

Waarom is inclusie van mensen met een beperking in ontwikkelingssamen- werking belangrijk?

Wanneer mensen met een beperking worden buitengesloten, is het moeilijker om de cyclus van armoede en marginalisering te doorbreken. Daarom speelt inclusie van mensen met een beperking een belangrijke rol in de Sustainable Development Goals (SDG's), de doelstellingen van de Wereldbank om een einde te maken aan extreme armoede en gedeelde welvaart te bevorderen.

Wat bedoelen we met 'disability inclusion'?

Wij zijn van mening dat iedereen gelijk moet worden behandeld, zodat mensen met een beperking dezelfde rechten en kansen hebben als mensen zonder beperking (able-bodied mensen).

Wat zijn 'able-bodied' mensen? Bekijk deze video!

We advocate for reduced inequalities… for everyone!