– What we do

Wat we doen

DCDD zorgt voor inclusie van mensen met een beperking in internationale samenwerking. Door beleid te beïnvloeden, kennis te delen en samenwerkingsverbanden te versterken. We willen iedereen in de Nederlandse ontwikkelings- en noodhulpsector laten zien dat inclusie werkt! Zeker als we samen leren en -werken.

Heb je interesse om deelnemer te worden? Neem contact met ons op! Bekijk de video hieronder om meer te leren over ons netwerk.

We beïnvloeden het internationale hulp- en handelsbeleid, zodat het recht van mensen met een beperking op gelijke toegang en participatie op een duurzame manier wordt ingebed in systemen.
We brengen beschikbare expertise samen en faciliteren samenwerking tussen onze deelnemers, het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken (Hulp en Handel), ontwikkelingsorganisaties, noodhulporganisaties, kennisinstellingen en internationale belangenorganisaties van mensen met een handicap.
Onze deelnemers hebben zeer uiteenlopende ken nis en ervaring met betrekking tot verschillende soorten beperkingen, verschillende contexten, enz. We bevorderen uitwisseling van kennis via werkgroepen, publicaties en het organiseren van evenementen.

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven