Dutch Coalition on Disability and Development - Linking

    • Contrast
    • lay-out
    • Lettertype

Linken

DCDD verbindt niet-gouvernementele organisaties, kennisinstituten, individuele experts en studenten met een passie voor inclusie. We brengen onze leden samen via workshops, kennissessies, netwerkbijeenkomsten, thematische focusgroepen en online discussiegroepen.

Ons netwerk

  • DCDD is a network consisting of 10 institutional members and 13 individual members who are interested in and working on inclusion of people with disabilities in Dutch development cooperation.
  • Wij zijn van mening dat we, door samen te werken, sterker kunnen pleiten voor inclusie van mensen met een beperking. DCDD heeft verschillende werkgroepen over belangrijke lobbythema's opgezet om brainstormen onder leden mogelijk te maken en de samenwerking te versterken. Verschillende leden van DCDD nemen deel aan nationale en internationale lobbygroepen en platforms en kunnen nieuwe ontwikkelingen delen met andere leden via onze online discussiegroepen.
  • DCDD neemt deel aan het Nederlandse platform Leave No One Behind en is verbonden met verschillende andere netwerken en instituten, zoals WO=MEN, IVRPH Alliantie, Partos en COC om te werken aan het gemeenschappelijke doel van volledige integratie van mensen met een beperking in de samenleving.

DCDD-werkgroepenThematisch koppelen

Inclusieve humanitaire hulp

Mensen met een handicap worden vaak achtergelaten in crisissituaties. DCDD richt zich op bewustmaking van deze kwestie (dwz bij het Nederlandse parlement, het ministerie van Buitenlandse Zaken en humanitaire organisaties).

Lobby over dit onderwerp heeft geresulteerd in zichtbare vooruitgang bij het opnemen van handicaps. In 2016 werd een expertmeeting gehouden om input te leveren voor de Wereldtop over humanitaire hulp, waarna minister Ploumen het Charter voor inclusieve humanitaire hulp voor gehandicapten ondertekende. In 2018 bevestigde het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn inzet om de IASC-richtlijnen bij zijn hulppartners te implementeren. En terecht wordt inclusie voor gehandicapten nu genoemd als onderdeel van de beleidsnota van minister Kaag in de paragraaf 'humanitaire hulp'. We hopen dat inclusie voor gehandicapten binnenkort zal worden gemainstreamd en aangepast in alle humanitaire hulpprogramma's over de hele wereld.

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Zowel kinderen als volwassenen met een handicap lopen een veel hoger risico op (seksueel) geweld dan hun niet-gehandicapte leeftijdsgenoten. Gezien de specifieke situatie van mensen met een handicap en de obstakels waarmee zij worden geconfronteerd bij de toegang tot informatie en diensten, zijn specifieke aandacht en maatregelen vereist om hen op te nemen in programma's voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Daarom pleit DCDD voor inclusief SRGR-beleid. Zie hier een rapporteer met onze aanbevelingen en onze publicatie over SRGR van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden.

Nieuwsbrief

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

 

Terug naar boven