Linken

DCDD verbindt niet-gouvernementele organisaties, kennisinstituten, individuele experts en studenten met een passie voor inclusie. We brengen onze deelnemers samen door middel van workshops, kennissessies, netwerkbijeenkomsten, thematische focusgroupen en online discussiegroepen.

Ons netwerk

  • DCDD is een netwerk dat bestaat uit 13 institutionele en 18 individuele deelnemers die geïnteresseerd zijn in, en zich inzetten voor de integratie van mensen met een handicap in de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking.
  • Wij zijn van mening dat we, door samen te werken, sterker kunnen pleiten voor inclusie van mensen met een beperking. DCDD heeft verschillende werkgroepen over belangrijke lobbythema's opgezet om brainstormen onder leden mogelijk te maken en de samenwerking te versterken. Verschillende deelnemers van DCDD maken deel uit van nationale en internationale lobbygroepen en platforms en kunnen nieuwe ontwikkelingen delen met andere deelnemers via onze online discussiegroepen.
  • DCDD neemt deel aan het Nederlandse platform Leave No One Behind en is verbonden met verschillende andere netwerken en instituten, zoals WO=MEN, IVRPH Alliantie, Partos en COC om te werken aan het gemeenschappelijke doel van volledige integratie van mensen met een beperking in de samenleving.

DCDD-werkgroepen

Thematisch koppelen

Inclusieve humanitaire hulp

Mensen met een handicap worden vaak achtergelaten in crisissituaties. DCDD richt zich op bewustmaking van deze kwestie (dwz bij het Nederlandse parlement, het ministerie van Buitenlandse Zaken en humanitaire organisaties).

Lobby over dit onderwerp heeft geresulteerd in zichtbare vooruitgang bij het opnemen van handicaps. In 2016 werd een expertmeeting gehouden om input te leveren voor de Wereldtop over humanitaire hulp, waarna minister Ploumen het Charter voor inclusieve humanitaire hulp voor gehandicapten ondertekende. In 2018 bevestigde het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn inzet om de IASC-richtlijnen bij zijn hulppartners te implementeren. En terecht wordt inclusie voor gehandicapten nu genoemd als onderdeel van de beleidsnota van minister Kaag in de paragraaf 'humanitaire hulp'. We hopen dat inclusie voor gehandicapten binnenkort zal worden gemainstreamd en aangepast in alle humanitaire hulpprogramma's over de hele wereld.

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Zowel kinderen als volwassenen met een handicap lopen een veel hoger risico op (seksueel) geweld dan hun niet-gehandicapte leeftijdsgenoten. Gezien de specifieke situatie van mensen met een handicap en de obstakels waarmee zij worden geconfronteerd bij de toegang tot informatie en diensten, zijn specifieke aandacht en maatregelen vereist om hen op te nemen in programma's voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Daarom pleit DCDD voor inclusief SRGR-beleid. Zie hier een rapporteer met onze aanbevelingen en onze publicatie over SRGR van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden.