– Lobby

Lobby

We beïnvloeden het internationale hulp- en handelsbeleid, zodat het recht van mensen met een beperking op gelijke toegang en participatie op een duurzame manier wordt ingebed in systemen.

1Het voornaamste doel van onze lobby is er voor te zorgen dat het VN-verdrag Handicap (UNCRPD) wordt uitgevoerd. Met name artikel 32, dat van toepassing is op internationale samenwerking.

2We houden actoren in de ontwikkelingssector aan hun belofte zich internationaal in te zetten voor het ‘Leave No One Behind’ principe op weg naar de duurzame ontwikkelingsdoelen.

3Samen met onze deelnemers stellen we specifieke lobbydoelen op en werken we nauw samen met andere Nederlandse en internationale belangenorganisaties om deze te bereiken. Onderstaande tijdlijn laat zien welke stappen op weg naar inclusie van gehandicapten zijn gezet sinds Nederland zich heeft gecommitteerd aan de SDG's en de UN CRPD heeft geratificeerd.

Toegankelijkheid van de onderstaande tijdlijn

Heeft u problemen met het bekijken van de inhoud op de tijdlijn? Klik hier om naar de toegankelijke versie te gaan.

Tijdlijn

2019

2 juli

Minister van Hulp en Handel Kaag stuurt een brief naar het Parlement met een overzicht van projecten ter ondersteuning van rechten en inclusie van mensen met een handicap

Minister Sigrid Kaag
“Minister Kaag stuurt een korte over de Nederlandse internationale inzet ..Lees verder

2018

24 juli

Ambassadeur voor 'SRGR en hiv / aids' Lambert Grijns opent de Disability Networking Zone, gehost door DCDD en IDDC, tijdens de AIDS 2018-conferentie

Ambassadeur voor 'SRGR en hiv / aids' Lambert Grijns opent de Disability Networking Zone
VIDEO @LambertGrijns benadrukt behoefte aan #DisabilityInclusion to #EndAIDS "We hebben ..Lees verder

28 juni

Het Parlement roept op tot de ontwikkeling van inclusiecriteria en indicatoren voor gehandicapten in alle hulp- en handelsbeleid

Tweede Kamer, "Tweede kamer"
De motie kwam van Kuik (CDA), Bouali (D66) en Voordewind ..Lees verder

18 mei

Minister Kaag verplicht zich tot inclusie van gehandicapten op het gebied van humanitaire hulp en om in het algemeen 'niemand achter te laten' in de beleidsnota over Nederlandse ontwikkelingshulp en handel (2018-2021)

Minister Sigrid Kaag
“Het beleidsdocument 'Investeren in mondiale vooruitzichten' van minister Sigrid ..Lees verder

2017

23 november

Speciaal VN-rapporteur Catalina Devandas bezoekt Nederland en praat met het ministerie van Hulp en Handel en het nationale mensenrechteninstituut over haar onderzoek naar inclusieve seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Lieke Scheewe, Caroline Slobbe en Catalina Devandas
Tijdens het bezoek spreekt Catalina Devandas op de expertmeeting van DCDD ..Lees verder

15 juni

Het Parlement dringt aan op verbetering van de monitoring om de effecten van hulpbeleid op gemarginaliseerde groepen, inclusief mensen met een handicap, te meten

Tweede Kamer, "Tweede kamer"
De motie kwam van Isabelle Diks (GL). Lees meer in ..Lees verder

3 maart

Minister Ploumen stuurt een brief aan het Parlement over inclusie van gehandicapten in seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en verbindt zich ertoe de inspanningen op te voeren om inclusie te waarborgen

Minister Ploumen stuurt een brief aan het Parlement over inclusie van gehandicapten in seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en verbindt zich ertoe de inspanningen op te voeren om inclusie te waarborgen
In het Nederlands: “Kamerbrief over Nederlandse aandacht voor mensen met een ..Lees verder

31 januari

Minister Ploumen (Hulp & Handel) verbindt zich ertoe inclusie van gehandicapten tot een verplichting voor humanitaire hulppartners te maken en hen binnen een jaar richtlijnen te geven

Minister Ploumen
Ploumen verbindt zich er ook toe toezicht te houden op inclusie van handicaps in de ..Lees verder

19 januari

Het Parlement organiseert een 'speciale procedure' voor de inclusie van gehandicapten in seksuele en reproductieve gezondheidsrechten, leden van de DCDD delen hun kennis en ervaring

Het Parlement organiseert een 'speciale procedure' voor de inclusie van gehandicapten in seksuele en reproductieve gezondheidsrechten, leden van de DCDD delen hun kennis en ervaring
In het Nederlands: Bijeenkomst Tweede Kamer 'Onbeperkt SRGR' Het risico op ..Lees verder

2016

24 november

Ambassadeur voor 'SRGR en hiv / aids' Lambert Grijns ontvangt rapport met aanbevelingen over inclusie van handicap in seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van DCDD

Leden van DCDD die de seksuele en reproductieve gezondheid en rechtenambassadeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken ontmoeten, Lambert Grijns
DCDD ontmoette de seksuele en reproductieve gezondheid en rechtenambassadeur ..Lees verder

11 oktober

Ambassadeur voor mensenrechten Kees van Baar ontvangt aanbevelingen van DCDD over de opname van handicaps in het mensenrechtenbeleid en de dialoog

Dicky Nieuwenhuis, Lieke Scheewe, Kees van Baar en Yetnebersch Nigussie
In oktober 2016 ontmoette DCDD de mensenrechtenambassadeur, Kees ..Lees verder

14 juli

DCDD in New York met minister Koenders tijdens de 9e conferentie van staten die partij zijn bij de UN CRPD, waar Nederland het verdrag ratificeert

Lieke voetballen met Koenders
Van 14-16 juni 2016, de 9e Conferentie van Staten die Partij zijn ..Lees verder

24 mei

Regering ondertekent het Humanitaire Handicap Handvest op de World Humanitarian Summit

World Humanitarian Summit 2016 logo, tekst zegt World Humanitarian Summit 23-24 mei 2016 Istanbul, Turkije
"Handvest voor de opname van personen met een handicap in humanitaire actie ...Lees verder

12 april

Regering stemt voor ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UN CRPD)

Logo van CRPD, paarse tekst zegt Conventie over de rechten van personen met een handicap
"8 redenen om het UNCRPD te kennen" artikel geschreven door Dicky ..Lees verder

16 maart

Bijeenkomst van deskundigen over stappen die nodig zijn om opname van handicaps in humanitaire hulp te waarborgen

Blauwe tekst zegt "Op weg naar handicap inclusief rampenrisicobeheer" op een witte achtergrond, onder een foto van bezorgd uitziende mensen
De expertmeeting werd georganiseerd door de Nederlandse Coalitie op ..Lees verder

26 januari

Minister van Hulp en Handel Ploumen ontvangt aanbevelingen van DCDD voor inclusie van gehandicapten en 'laat niemand achter'

Minister Ploumen samen Kees en Lieke

14 januari

Het Parlement roept op tot mainstreaming van handicaps in het beleid voor buitenlandse hulp, handel en mensenrechten en dialoog

Tweede Kamer, "Tweede kamer"
De motie kwam van Dik-Faber (CU) en Van der Staaij ..Lees verder

2015

26 november

Het Parlement roept op tot inclusieve humanitaire hulp

Tweede Kamer, "Tweede kamer"
De motie kwam van Van Laar (PvdA) en Voordewind (CU) ...Lees verder

28 september

Aid & Trade Minister Ploumen verbindt zich tot het SDG-principe van 'niemand achterlaten' in een actieplan van 20 punten

De globale doelen voor duurzame ontwikkelingstekst en een ronde cirkel met verschillende kleuren die de doelen vertegenwoordigen
“Inclusieve ontwikkeling in de Nederlandse programma's voor Buitenlandse Handel en ..Lees verder

1 juli

Aid & Trade Minister Ploumen richt Voice Fund (2016-2020) op, ter ondersteuning van advocacy-projecten van gemarginaliseerde groepen, waaronder mensen met een handicap

Logo van stem, tekst inbegrepen. innoveren. invloed.
In het Engels: “Voice, the Accountability Fund and the Participation of ..Lees verder

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven