Toegankelijke 'Lobby Tijdlijn'


07/10/2021 DCDD has joined the ‘Adopt an SDG’ campaign

DCDD heeft zich aangesloten bij de 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij kamerleden ervoor kunnen kiezen om één of meer SDGs te adopteren en zich daarvoor in te zetten. In dat kader heeft Lieke Scheewe samen met Oxfam Novib SDG-2 in toegankelijke format overhandigd aan kamerlid Jan Klink (VVD).


19/01/2021 DCDD part of We Are Able consortium onder leiding van ZOA

De komende 5 jaar zal DCDD deel uitmaken van het consortium We Are Able onder leiding van ZOA, dat een van de Power of Voices-partnerschappen met het ministerie is.


25/11/2020 DCDD’s 20th anniversary

In 2020 vierde DCDD haar 20-jarige jubileum! 20 jaar stappen die we samen hebben genomen om prioriteit te geven aan de rechten en behoeften van mensen met een beperking in lage-inkomenslanden. Met welkomstwoord van minister Kaag.


24/09/2020 Statement DCDD: COVID-19 hits people with disabilities the hardest

DCDD maakt een statement over de situatie van mensen met een beperking tijdens de COVID-19 pandemie en wat er nodig is voor een inclusieve reactie. Dit is gedeeld met het ministerie en andere netwerken.


28/08/2020 Aid & Trade Minister Kaag sends a letter to Parliament with an overview of projects which support rights and inclusion of people with disabilities

Lees het volledige document in het Nederlands


15/06/2020 Motion adopted on how COVID-aid reaches most vulnerable people

Er werd een motie aangenomen waarin werd gevraagd om duidelijke informatie te geven over de manier waarop het ministerie ervoor zorgt dat de COVID-hulp de meest kwetsbare mensen bereikt.


08/04/2020 Publication Disability Inclusive COVID-Response

Toen COVID-19 toesloeg, publiceerde DCDD een overzicht van praktische hulpmiddelen voor een COVID-respons die rekening houdt met mensen met een beperking.


14/01/2020 Workshop with Dutch Relief Alliance & Ministry of Aid & Trade

Workshop met de Dutch Relief Alliance en het ministerie van Hulp en Handel over de nieuwe IASC-richtlijnen en actieplannen voor gehandicapten inclusieve humanitaire hulp.


01/01/2020 'Voices for Inclusion' Conferentie

'Voices for Inclusion' Conferentie, in samenwerking met het Liliane Fonds, Voice, en het Centrum voor Afrikaanse Studies. Overhandiging van het verslag over de geleerde lessen aan DG Kitty van der Heijden.


11/10/2019 DCDD lanceert: "Een onbenut potentieel

DCDD heeft het rapport "An Untapped Potential" gelanceerd. Het onderzoekt de stappen die verschillende belanghebbenden hebben genomen om artikel 32 van het UNCRPD te implementeren, sinds het UNCRPD in 2016 door Nederland werd geratificeerd.


11/10/2019 Partos Innovation Festival “All Inclusive”

DCDD was aanwezig op het Partos Innovatiefestival "All Inclusive", met de Ethiopische activist Yetnebersh Nigussie van Light of the World als keynote spreker en een workshop over doelgroepgestuurde pleitbezorging door het Liliane Fonds.


07/10/2019 Ministerial Conference in which Minister Kaag aimed for increased support towards ‘mental health and psychosocial support.’

Minister Kaag opende de Internationale Conferentie over Geestelijke Gezondheid en Psychosociale Ondersteuning (GGPSO). De conferentie was onderdeel van een humanitaire reactie op conflicten en rampen. Klik hier downloaden voor meer informatie. Er werd een motie aangenomen waarin het ministerie werd verzocht om een dialoog te initiëren met humanitaire hulporganisaties (the Dutch Relief Alliance) over hoe inclusie van mensen met een beperking gewaarborgd kan worden.


12/09/2019 Meeting with Minister Kaag and the hand-over of our report ‘An Untapped Potential’


02/07/2019 Aid & Trade Minister Kaag sends letter to Parliament with an overview of projects which support rights and inclusion of people with disabilities

"Minister Kaag stuurt een brief naar de kamer met een overzicht van projecten die de rechten en inclusie van mensen met een beperking ondersteunen." Lees het volledige document in het Nederlands.


24/07/2018 Ambassador for ‘SRHR and HIV/aids’ Lambert Grijns opens the Disability Networking Zone, hosted by DCDD and IDDC, during the AIDS 2018 conference


28/06/2018 Parliament calls for development of disability inclusion criteria and indicators across all aid & trade policies

De motie voor de ontwikkeling van inclusiecriteria en indicatoren voor handicaps in alle hulp- en handelsbeleid wam van Kuik (CDA), Bouali (D66) en Voordewind (CU). Lees het document in het Nederlands.


18/05/2018 Minister Kaag commits to disability inclusion in the area of humanitarian aid, and to ‘leave no one behind’ in general, in the policy note on Dutch development aid & trade (2018-2021)

“Het beleidsdocument 'Investeren in mondiale vooruitzichten' van minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) laat zien hoe de overheid reageert op internationale uitdagingen en kansen in het belang van Nederland.” Lees het document 'Investeren in mondiale vooruitzichten'


23/11/2017 UN special rapporteur Catalina Devandas visits The Netherlands and talks with the Ministry of Aid & Trade and the national human rights institute about her research on inclusive Sexual and Reproductive Health and Rights

Tijdens het bezoek spreekt Catalina Devandas op de expertmeeting van DCDD en ontvangt de publicatie die we met ShareNet hebben ontwikkeld. Lees ons artikel over het bezoek van Catalina Devandas.


15/06/2017 Parliament calls for improvement of monitoring to measure the effects of aid policies on marginalized groups, including people with disabilities

De motie voor verbetering van monitoring kwam van Isabelle Diks (GL). Het document is in het Nederlands geschreven.


03/03/2017 Minister Ploumen stuurt een brief aan het Parlement over inclusie van gehandicapten in seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en verbindt zich ertoe de inspanningen op te voeren om inclusie te verzekeren

Lees de brief over inclusie van gehandicapten in SRHR in het Nederlands.


31/01/2017 Minister Ploumen (Aid & Trade) commits to make disability inclusion an obligation for humanitarian aid partners and provide them with guidelines within one year

Ploumen verbindt zich er ook toe om toezicht te houden op de inclusie van handicaps in het 'Education Cannot Wait'-fonds van de Verenigde Naties. Read more about Minister Ploumen’s commitment in Dutch.


19/01/2017 Parliament hosts ‘special procedure’ on disability inclusion in sexual and reproductive health rights, DCDD members share their knowledge and experience


24/11/2016 Ambassador for ‘SRHR and HIV/aids’ Lambert Grijns receives a report with recommendations on disability inclusion in sexual and reproductive health and rights from DCDD

DCDD ontmoette in november 2016 de ambassadeur voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Lambert Grijns. Hoewel er aandacht is voor de inclusie van mensen met een handicap in het Nederlandse SRGR-beleid, staan uitdagingen op implementatieniveau voorop. Gezien de specifieke situatie van mensen met een handicap en de obstakels waarmee zij worden geconfronteerd bij de toegang tot informatie en diensten, zijn specifieke aandacht en maatregelen vereist om deze op te nemen in SRGR. Daarom heeft DCDD een rapport geschreven met aanbevelingen voor het ministerie. Het werd overgedragen aan Lambert Grijns, met vertegenwoordigers van DCDD, Light for the World Nederland en Ethiopië, NLR Indonesia en MCNV.


11/10/2016 Ambassador for human rights Kees van Baar receives recommendations on disability inclusion in human rights policies and dialogue from DCDD

In oktober 2016 ontmoette DCDD de mensenrechtenambassadeur Kees van Baar. Yetnebersch Nigussie, advocaat voor gehandicaptenrechten in Ethiopië, was aanwezig, samen met vertegenwoordigers van DCDD en Light for the World. Een van de resultaten was dat handicaps worden opgenomen in de mensenrechtenopleiding van het ministerie. Lees de aanbevelingen voor rechten van gehandicapten en inclusie.


14/07/2016 DCDD in New York with Minister Koenders during the 9th Conference of States Parties to the UN CRPD, where The Netherlands ratifies the convention

Van 14-16 juni 2016 werd de 9e Conferentie van Staatspartijen (COSP) bij de CRPD georganiseerd in New York. Bert Koenders (minister van Buitenlandse Zaken) heeft namens de Nederlandse regering een verklaring afgelegd. Een bijzonder moment, omdat het Nederlandse parlement onlangs de conventie heeft geratificeerd. Lees het volledige artikel over DCDD in New York.


24/05/2016 Government signs the Humanitarian Disability Charter at the World Humanitarian Summit

“Handvest voor de inclusie van personen met een handicap in humanitaire actieis voorafgaand aan de Wereldtop voor humanitaire hulp (23 en 24 mei 2016, Istanbul) ontwikkeld door meer dan 70 belanghebbenden uit staten, VN-agentschappen, de internationale maatschappelijke gemeenschap en mondiale, regionale en nationale organisaties van personen met een handicap."


12/04/2016 Government votes in favor of ratification of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD)

"8 redenen om het VN-Gehandicaptenverdrag te kennen" artikel geschreven door Dicky Nieuwenhuis, hier beschikbaar in het Nederlands.


16/03/2016 Expert meeting on steps needed to ensure disability inclusion in humanitarian aid

De expertmeeting werd georganiseerd door de Nederlandse Coalition on Disability and Development (DCDD) en de Liliane Foundation, in samenwerking met Light for the Word, de Karuna Foundation en het ministerie van buitenlandse zaken van Nederland. Voorbereiding van de World Humanitarian Summit (WHS) in Istanbul op 23-24 mei, 2016, had de bijeenkomst een drieledig doel: (1) om het belang van inclusie voor gehandicapten in te bespreken alle aspecten van rampenrisicobeheer, (2) om overeenstemming te bereiken over relevante berichten voor multilaterale donoren op de WHS en (3) om voorbeelden te delen over hoe inclusie van gehandicapten in de praktijk kan worden bereikt. De volledige aanbevelingen voor de World Humanitarian Summit.


26/01/2016 Aid & Trade Minister Ploumen receives DCDD’s recommendations for disability inclusion and ‘leave no one behind’


14/01/2016 Parliament calls for disability mainstreaming in foreign aid, trade and human rights policies and dialogue

De motie voor mainstreaming van handicaps kwam van Dik-Faber (CU) en Van der Staaij (SGP). Lees meer in het Nederlands door hier te klikken.


26/11/2015 Parliament calls for disability-inclusive humanitarian aid

De motie voor humanitaire hulp inclusief gehandicapten kwam van Van Laar (PvdA) en Voordewind (CU). Lees het artikel door hier te klikken.


28/09/2015 Aid & Trade Minister Ploumen commits to the SDG principle of ‘leave no one behind’ in a 20-point action plan

Het document "Het 20-punten actieplan"is in het Nederlands.


01/07/2015 Aid & Trade Minister Ploumen establishes Voice Fund (2016-2020), which supports advocacy projects of marginalized groups, including people with disabilities

Lees het artikel "Voice, the Accountability Fund and the participation of civil society organisations in theme-based calls for proposals” .


2007 VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is door Nederland ondertekend

Nederland zet zijn handtekening onder het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Een kleine streep voor een pen op papier, maar toch een reuzensprong voor de mensheid en hun gelijke rechten. NL ratificeert het VN-Gehandicaptenverdrag in 2016.


27/10/2006 Initiative note: Right to a decent life for people with disabilities in development cooperation

Meer informatie over het initiatief in het Nederlands.


2000 Oprichting DCDD

“In het jaar 2000 kwamen Marlies van der Kroft, Cristin de Vries en ik bij elkaar om de recente ontwikkelingen in de gehandicaptenbeweging in Nederland te bespreken. Wij waren het erover eens dat er een enorm ongebruikt potentieel was en daarom richtten we de Dutch Coalition for Disability and Development op. Inclusie van mensen met een beperking stond vanaf het allereerste begin centraal en het doel was capaciteit op te bouwen binnen het veld van ontwikkelingswerk. De kracht van DCDD zat in het feit dat het een coalitie was: we hadden zowel individuele als organisatorische deelnemers en we kregen veel steun in de beginjaren. We vormden verschillende werkgroepen en nieuwe partnerschappen, er waren constante discussies over nieuwe ontwikkelingen en er was een hoge mate van betrokkenheid - het was een beweging.”