– Accessible lobby timeline


07/02/2019 Minister van Hulp en Handel Kaag stuurt een brief naar het Parlement met een overzicht van projecten ter ondersteuning van rechten en inclusie van mensen met een handicap

Lees het volledige document in het Nederlands door te klikken hier.


07/24/2018 Ambassadeur voor 'SRGR en HIV / aids' Lambert Grijns opent de Disability Networking Zone, gehost door DCDD en IDDC, tijdens de AIDS 2018-conferentie

28/06/2018 Het Parlement pleit voor de ontwikkeling van inclusiecriteria en indicatoren voor handicaps in alle hulp- en handelsbeleid

De motie kwam van Kuik (CDA), Bouali (D66) en Voordewind (CU). Lees het document in het Nederlands door te klikken hier.


18/05/2018 Minister Kaag verplicht zich tot inclusie van gehandicapten op het gebied van humanitaire hulp en om 'niemand achter te laten' in het algemeen in de beleidsnota over Nederlandse ontwikkelingshulp en handel (2018-2021)

“Het beleidsdocument 'Investeren in mondiale vooruitzichten' van minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) laat zien hoe de overheid reageert op internationale uitdagingen en kansen in het belang van Nederland.” Lees het document 'Investeren in mondiale vooruitzichten' door klikken hier.


11/23/2017 Speciale VN-rapporteur Catalina Devandas bezoekt Nederland en praat met het ministerie van Hulp en Handel en het nationale mensenrechteninstituut over haar onderzoek naar inclusieve seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Tijdens het bezoek spreekt Catalina Devandas op de expertmeeting van DCDD en ontvangt de publicatie die we met ShareNet hebben ontwikkeld. Lees ons artikel over het bezoek door te klikken op hier.


15/06/2017 Het Parlement roept op tot verbetering van de monitoring om de effecten van hulpbeleid op gemarginaliseerde groepen, inclusief personen met een handicap, te meten

De motie kwam van Isabelle Diks (GL). Lees meer in het Nederlands door te klikken hier.


03/03/2017 Minister Ploumen stuurt een brief aan het Parlement over inclusie van gehandicapten in seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en verbindt zich ertoe de inspanningen op te voeren om inclusie te verzekeren

Lees de brief in het Nederlands door te klikken hier.


01/31/2017 Minister Ploumen (Hulp & Handel) verbindt zich ertoe inclusie van gehandicapten tot een verplichting voor humanitaire hulppartners te maken en hen binnen een jaar richtlijnen te geven

Ploumen verbindt zich er ook toe om toezicht te houden op de inclusie van handicaps in het 'Education Cannot Wait'-fonds van de Verenigde Naties. Lees meer in het Nederlands door te klikken hier.


19/01/2017 Parlement organiseert 'speciale procedure' voor inclusie van gehandicapten in seksuele en reproductieve gezondheidsrechten, leden van de DCDD delen hun kennis en ervaring

11/24/2016 Ambassadeur voor 'SRGR en HIV / aids' Lambert Grijns ontvangt een rapport met aanbevelingen over inclusie van gehandicapten in seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van DCDD

DCDD ontmoette in november 2016 de ambassadeur voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Lambert Grijns. Hoewel er aandacht is voor de inclusie van mensen met een handicap in het Nederlandse SRGR-beleid, staan uitdagingen op implementatieniveau voorop. Gezien de specifieke situatie van mensen met een handicap en de obstakels waarmee zij worden geconfronteerd bij de toegang tot informatie en diensten, zijn specifieke aandacht en maatregelen vereist om deze op te nemen in SRGR. Daarom heeft DCDD een rapport geschreven met aanbevelingen voor het ministerie. Het werd overgedragen aan Lambert Grijns, met vertegenwoordigers van DCDD, Light for the World Nederland en Ethiopië, NLR Indonesia en MCNV.


10/11/2016 Ambassadeur voor mensenrechten Kees van Baar ontvangt aanbevelingen over inclusie van gehandicapten in mensenrechtenbeleid en dialoog van DCDD

In oktober 2016 ontmoette DCDD de mensenrechtenambassadeur Kees van Baar. Yetnebersch Nigussie, advocaat voor gehandicaptenrechten in Ethiopië, was aanwezig, samen met vertegenwoordigers van DCDD en Light for the World. Een van de resultaten was dat handicaps worden opgenomen in de mensenrechtenopleiding van het ministerie. Lees de Aanbevelingen over rechten voor gehandicapten en opname door te klikken hier.


14/07/2016 DCDD in New York met minister Koenders tijdens de 9e conferentie van staten die partij zijn bij de UN CRPD, waar Nederland het verdrag ratificeert

Van 14-16 juni 2016 werd de 9e Conferentie van Staatspartijen (COSP) bij de CRPD georganiseerd in New York. Bert Koenders (minister van Buitenlandse Zaken) heeft namens de Nederlandse regering een verklaring afgelegd. Een bijzonder moment, omdat het Nederlandse parlement onlangs de conventie heeft geratificeerd. Lees het volledige artikel door te klikken op hier.


04/12/2016 Regering stemt voor ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UN CRPD)

“8 redenen om het UNCRPD te kennen” artikel geschreven door Dicky Nieuwenhuis, beschikbaar in het Nederlands hier.


05/24/2016 Regering tekent het Humanitaire Handicap Handvest op de World Humanitarian Summit

“Handvest voor de inclusie van personen met een handicap in humanitaire actie is voorafgaand aan de Wereldtop voor humanitaire hulp (23 en 24 mei 2016, Istanbul) ontwikkeld door meer dan 70 belanghebbenden uit staten, VN-agentschappen, de internationale maatschappelijke gemeenschap en mondiale, regionale en nationale organisaties van personen met een handicap. ”Lees het volledige charter door te klikken hier.


03/16/2016 Bijeenkomst van deskundigen over stappen die nodig zijn om inclusie van gehandicapten in humanitaire hulp te waarborgen

De expertmeeting werd georganiseerd door de Nederlandse Coalition on Disability and Development (DCDD) en het Liliane Fonds, in samenwerking met Light for the Word, de Karuna Foundation en het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Bij de voorbereiding van de World Humanitarian Summit (WHS) in Istanbul op 23-24 mei 2016 had de bijeenkomst een drieledig doel: (1) het belang van inclusie voor gehandicapten in alle aspecten van rampenrisicobeheer bespreken, (2) overeenstemming bereiken over relevante berichten voor multilaterale donoren op de WHS en (3) om voorbeelden te delen over hoe inclusie van gehandicapten in de praktijk kan worden bereikt. Lees het volledige artikel door te klikken op hier.


26/01/2016 Minister van Hulp en Handel Ploumen ontvangt de aanbevelingen van DCDD voor inclusie van gehandicapten en 'laat niemand achter'

01/14/2016 Het Parlement pleit voor mainstreaming van handicaps in het beleid en de dialoog op het gebied van buitenlandse hulp, handel en mensenrechten

De motie kwam van Dik-Faber (CU) en Van der Staaij (SGP). Lees meer in het Nederlands door te klikken hier.


26-11-2015 Het Parlement roept op tot humanitaire hulp inclusief gehandicapten

De motie kwam van Van Laar (PvdA) en Voordewind (CU). Lees het artikel door te klikken op hier.


28/09/2015 Minister van Hulp en Handel Ploumen verbindt zich tot het SDG-principe van 'niemand achterlaten' in een 20-punten actieplan

Lees het artikel in het Nederlands door te klikken hier.


07/01/2015 Minister van Hulp en Handel Ploumen richt Voice Fund (2016-2020) op, ter ondersteuning van belangenbehartigingsprojecten van gemarginaliseerde groepen, inclusief mensen met een handicap

Lees het artikel "Voice, het Accountability Fund en de deelname van maatschappelijke organisaties aan thematische oproepen tot het indienen van voorstellen" door te klikken op hier.

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven