– Lobby

Lobby

We beïnvloeden het internationale hulp- en handelsbeleid, zodat het recht van mensen met een beperking op gelijke toegang en participatie op een duurzame manier wordt ingebed in systemen.

1Het voornaamste doel van onze lobby is er voor te zorgen dat het VN-verdrag Handicap (UNCRPD) wordt uitgevoerd. Met name artikel 32, dat van toepassing is op internationale samenwerking.

2We houden actoren in de ontwikkelingssector aan hun belofte zich internationaal in te zetten voor het ‘Leave No One Behind’ principe op weg naar de duurzame ontwikkelingsdoelen.

3Samen met onze deelnemers stellen we specifieke lobbydoelen op en werken we nauw samen met andere Nederlandse en internationale belangenorganisaties om deze te bereiken. Onderstaande tijdlijn laat zien welke stappen op weg naar inclusie van gehandicapten zijn gezet sinds Nederland zich heeft gecommitteerd aan de SDG's en de UN CRPD heeft geratificeerd.

Toegankelijkheid van de onderstaande tijdlijn

Do you have trouble viewing the content on the timeline? Go to the accessible timeline.

Tijdlijn

2017

3 maart

Minister Ploumen stuurt een brief aan het Parlement over inclusie van gehandicapten in seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en verbindt zich ertoe de inspanningen op te voeren om inclusie te waarborgen

Minister Ploumen stuurt een brief aan het Parlement over inclusie van gehandicapten in seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en verbindt zich ertoe de inspanningen op te voeren om inclusie te waarborgen
In Dutch: “Kamerbrief over Nederlandse aandacht voor mensen met een beperking in programma’s voor SRGR Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en..Lees verder

31 januari

Minister Ploumen (Hulp & Handel) verbindt zich ertoe inclusie van gehandicapten tot een verplichting voor humanitaire hulppartners te maken en hen binnen een jaar richtlijnen te geven

Minister Ploumen
Ploumen also commits to monitor on disability inclusion within the United Nations ‘Education Cannot Wait’ Fund. Read more in Dutch..Lees verder

19 januari

Het Parlement organiseert een 'speciale procedure' voor de inclusie van gehandicapten in seksuele en reproductieve gezondheidsrechten, leden van de DCDD delen hun kennis en ervaring

Het Parlement organiseert een 'speciale procedure' voor de inclusie van gehandicapten in seksuele en reproductieve gezondheidsrechten, leden van de DCDD delen hun kennis en ervaring
In Dutch: Bijeenkomst Tweede Kamer ‘Onbeperkt SRGR’ Het risico op seksueel misbruik is voor meisjes met een beperking wereldwijd vele..Lees verder

2016

24 november

Ambassadeur voor 'SRGR en hiv / aids' Lambert Grijns ontvangt rapport met aanbevelingen over inclusie van handicap in seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van DCDD

Leden van DCDD die de seksuele en reproductieve gezondheid en rechtenambassadeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken ontmoeten, Lambert Grijns
DCDD met the Sexual and Reproductive Health and Rights Ambassador of the Ministry of Foreign Affairs, Lambert Grijns in November..Lees verder

11 oktober

Ambassadeur voor mensenrechten Kees van Baar ontvangt aanbevelingen van DCDD over de opname van handicaps in het mensenrechtenbeleid en de dialoog

Dicky Nieuwenhuis, Lieke Scheewe, Kees van Baar en Yetnebersch Nigussie
In October 2016, DCDD met the Human Rights Ambassador, Kees van Baar. Yetnebersch Nigussie, disability rights advocate in Ethiopia was..Lees verder

14 juli

DCDD in New York met minister Koenders tijdens de 9e conferentie van staten die partij zijn bij de UN CRPD, waar Nederland het verdrag ratificeert

Lieke voetballen met Koenders
From 14-16 June 2016, the 9th Conference of State Parties (COSP) to the CRPD was organized in New York. Bert..Lees verder

24 mei

Regering ondertekent het Humanitaire Handicap Handvest op de World Humanitarian Summit

World Humanitarian Summit 2016 logo, tekst zegt World Humanitarian Summit 23-24 mei 2016 Istanbul, Turkije
“Charter on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action has been developed in advance of the World Humanitarian Summit..Lees verder

12 april

Regering stemt voor ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UN CRPD)

Logo van CRPD, paarse tekst zegt Conventie over de rechten van personen met een handicap
“8 reasons to know the UNCRPD” article written by Dicky Nieuwenhuis, available in Dutch here.

16 maart

Bijeenkomst van deskundigen over stappen die nodig zijn om opname van handicaps in humanitaire hulp te waarborgen

Blauwe tekst zegt "Op weg naar handicap inclusief rampenrisicobeheer" op een witte achtergrond, onder een foto van bezorgd uitziende mensen
The expert meeting was organized by the Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD) and the Liliane Foundation, in cooperation..Lees verder

26 januari

Minister van Hulp en Handel Ploumen ontvangt aanbevelingen van DCDD voor inclusie van gehandicapten en 'laat niemand achter'

Minister Ploumen samen Kees en Lieke

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven