Lobby

We beïnvloeden het internationale hulp- en handelsbeleid, zodat het recht van mensen met een beperking op gelijke toegang en participatie op een duurzame manier wordt ingebed in systemen.

  • Het voornaamste doel van onze lobby is er voor te zorgen dat het VN-verdrag Handicap (UNCRPD) wordt uitgevoerd. Met name artikel 32, dat van toepassing is op internationale samenwerking.
  • We houden actoren in de ontwikkelingssector aan hun belofte zich internationaal in te zetten voor het ‘Leave No One Behind’ principe op weg naar de duurzame ontwikkelingsdoelen.
  • Samen met onze deelnemers stellen we specifieke lobbydoelen op en werken we nauw samen met andere Nederlandse en internationale belangenorganisaties om deze te bereiken. Onderstaande tijdlijn laat zien welke stappen op weg naar inclusie van gehandicapten zijn gezet sinds Nederland zich heeft gecommitteerd aan de SDG's en de UN CRPD heeft geratificeerd.

Toegankelijkheid van de onderstaande tijdlijn

Do you have trouble viewing the content on the timeline? Go to our de toegankelijke tijdlijn.

Tijdlijn

2017
31 januari

Minister Ploumen (Hulp & Handel) verbindt zich ertoe inclusie van gehandicapten tot een verplichting voor humanitaire hulppartners te maken en hen binnen een jaar richtlijnen te geven

Minister Ploumen
Ploumen also commits to monitor on disability inclusion within the United Nations ‘Education Cannot Wait’ Fund. Read more in Dutch…
19 januari

Parlement organiseert 'speciale procedure' voor inclusie van gehandicapten in seksuele en reproductieve gezondheidsrechten, leden van de DCDD delen hun kennis en ervaring

Parliament hosts ‘special procedure’ on disability inclusion in sexual and reproductive health rights, DCDD members share their knowledge and experience
In Dutch: Bijeenkomst Tweede Kamer ‘Onbeperkt SRGR’ Het risico op seksueel misbruik is voor meisjes met een beperking wereldwijd vele…
2016
24 november

Ambassadeur voor 'SRGR en HIV / aids' Lambert Grijns ontvangt een rapport met aanbevelingen over inclusie van gehandicapten in seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van DCDD

Leden van DCDD die de seksuele en reproductieve gezondheid en rechtenambassadeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken ontmoeten, Lambert Grijns
DCDD met the Sexual and Reproductive Health and Rights Ambassador of the Ministry of Foreign Affairs, Lambert Grijns in November…
11 oktober

Ambassadeur voor mensenrechten Kees van Baar ontvangt aanbevelingen over inclusie van gehandicapten in mensenrechtenbeleid en dialoog van DCDD

Dicky Nieuwenhuis, Lieke Scheewe, Kees van Baar en Yetnebersch Nigussie
In October 2016, DCDD met the Human Rights Ambassador, Kees van Baar. Yetnebersch Nigussie, disability rights advocate in Ethiopia was…
14 juli

DCDD in New York met minister Koenders tijdens de 9e conferentie van staten die partij zijn bij de UN CRPD, waar Nederland het verdrag ratificeert

Lieke voetballen met Koenders
From 14-16 June 2016, the 9th Conference of State Parties (COSP) to the CRPD was organized in New York. Bert…
24 mei

Regering tekent het Humanitaire Handicap Handvest op de World Humanitarian Summit

World Humanitarian Summit 2016 logo, tekst zegt World Humanitarian Summit 23-24 mei 2016 Istanbul, Turkije
“Charter on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action has been developed in advance of the World Humanitarian Summit…
12 april

Regering stemt voor ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UN CRPD)

Logo van CRPD, paarse tekst zegt Conventie over de rechten van personen met een handicap
"8 redenen om het VN-Gehandicaptenverdrag te kennen" artikel geschreven door Dicky Nieuwenhuis, hier beschikbaar in het Nederlands
16 maart

Bijeenkomst van deskundigen over stappen die nodig zijn om inclusie van gehandicapten in humanitaire hulp te waarborgen

Blauwe tekst zegt "Op weg naar handicap inclusief rampenrisicobeheer" op een witte achtergrond, onder een foto van bezorgd uitziende mensen
The expert meeting was organized by the Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD) and the Liliane Foundation, in cooperation…
26 januari

Minister van Hulp en Handel Ploumen ontvangt de aanbevelingen van DCDD voor inclusie van gehandicapten en 'laat niemand achter'

Minister Ploumen samen Kees en Lieke
14 januari

Het Parlement pleit voor mainstreaming van handicaps in het beleid en de dialoog op het gebied van buitenlandse hulp, handel en mensenrechten

Tweede Kamer, "Tweede kamer"
De motie kwam van Dik-Faber (CU) en Van der Staaij (SGP). Lees meer in het Nederlands door hier te klikken.