Projecten

As part of our effort towards inclusive development cooperation, DCDD takes part and in a number of different projects and consortia.

Afrikaanse vrouw draagt een grote betale pot op haar hoofd

We Are Able! (2021-2025)

Het 'We Are Able!’ consortium is ons nieuwe partnerschap voor voedselzekerheid voor mensen met een beperking. Het consortium, onder leiding van ZOA, werkt samen met breed scala aan belanghebbenden, waaronder mensen met een beperking in Afrika (African Disability Forum) en Nederland (Ieder(in)), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG International), The Hague Academy en twee deelnemers van het DCDD-netwerk: Leprazending en SeeYou Foundation. Het consortium is actief in gebieden waar mensen door aanhoudende crises te maken hebben met ernstige vormen van voedselonzekerheid: Burundi, Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Oeganda, Soedan en Zuid-Soedan. DCDD zal gebruik maken van haar expertise op het gebied van lobby & advocacy om het bewustzijn van uitsluiting - zoals ervaren door partners in het Zuiden - te vergroten onder Nederlandse en internationale spelers op het gebied van voedselzekerheid. De komende vijf jaar zal DCDD connecties leggen met andere (voedselzekerheid) consortia en faciliteren bij het uitwisselen van kennis over good practices omtrent de inclusie van mensen met een beperking. Samen maken we het mogelijk (We Are Able) om voedselzekerheid te bereiken voor iedereen!  

Voices for Inclusion (2019-2020)

Het project Voices for Inclusion biedt een platform voor gemarginaliseerde groepen om samen te komen om uit te wisselen, te leren en samen te werken aan een effectievere en inclusievere belangenbehartiging. Het peer-to-peer leerproces vindt plaats in twee fasen, wat hopelijk resulteert in een diep koppel- en leerproces dat de deelnemende organisaties helpt om (zelf) best practices te identificeren, innovaties aan te moedigen, ruimtes voor wederzijds leren te bieden en de belangenbehartiging van organisaties die de Voice-doelgroepen vertegenwoordigen.

Voices for Inclusion logo
Een glimlachende vrouw in een rolstoel

Kleine Beurzen (2019-2020)

Dit is de eerste keer dat DCDD 'kleine beurzen' toekent aan haar deelnemers. Waarom doen we dit? Omdat we geloven in de kracht van delen: kennis en expertise delen, capaciteit delen, praktische hulpmiddelen en geleerde lessen delen. Omdat we samen een sterker pleidooi kunnen houden voor inclusie van handicaps dan wanneer we het alleen doen. Dat is waar DCDD om draait. Daarom waarderen wij uw deelname aan ons netwerk. Daarom willen we waarde toevoegen aan uw initiatieven voor inclusie van gehandicapten.