Wie we zijn

DCDD is een Nederlands platform dat de inclusie van mensen met een beperking bevordert in internationale ontwikkelingssamenwerking. Wij geloven in de kracht van inclusie. Wanneer mensen met een beperking worden opgenomen in alle sociale, economische en politieke domeinen van het leven, heeft iedereen daar baat bij. Op dit moment worden mensen met een beperking over de hele wereld geconfronteerd met veel fysieke obstakels, communicatiebarrières, ontoereikende wetten en beleid en negatieve stereotypering. Daarom is er verandering nodig. Wij zijn er voor iedereen die inclusie mogelijk wil maken!
Inclusie werkt!

Meer informatie over ons

Een man en een vrouw die schoenen maken