– Who we are

Wie we zijn

DCDD is een Nederlands platform dat de inclusie van mensen met een beperking bevordert in internationale ontwikkelingssamenwerking. Wij geloven in de kracht van inclusie. Wanneer mensen met een beperking worden opgenomen in alle sociale, economische en politieke domeinen van het leven, heeft iedereen daar baat bij. Op dit moment worden mensen met een beperking over de hele wereld geconfronteerd met veel fysieke obstakels, communicatiebarrières, ontoereikende wetten en beleid en negatieve stereotypering. Daarom is er verandering nodig. Wij zijn er voor iedereen die inclusie mogelijk wil maken!
Inclusie werkt!

Meer informatie over ons

Een man en een vrouw die schoenen maken
Om gelijke kansen voor mensen met een handicap te realiseren, richten we ons op inclusie van gehandicapten binnen de Nederlandse sector van internationale hulp en handel.
DCDD is een netwerkorganisatie met een lichte organisatiestructuur.
DCDD is opgericht in 2000 om de krachten te bundelen van ontwikkelingsorganisaties en individuen die pleiten voor de inclusie van mensen met een beperking in ontwikkelingslanden.

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven