Geschiedenis

DCDD is opgericht in 2000 om de krachten te bundelen van ontwikkelingsorganisaties en individuen die pleiten voor de inclusie van mensen met een beperking in ontwikkelingslanden.

Huib Cornielje, co-founder of DCDD:

“In het jaar 2000 kwamen Marlies van der Kroft, Cristin de Vries en ik bij elkaar om de recente ontwikkelingen in de gehandicaptenbeweging in Nederland te bespreken. Wij waren het erover eens dat er een enorm ongebruikt potentieel was en daarom richtten we de Dutch Coalition for Disability and Development op. Inclusie van mensen met een beperking stond vanaf het allereerste begin centraal en het doel was capaciteit op te bouwen binnen het veld van ontwikkelingswerk. De kracht van DCDD zat in het feit dat het een coalitie was: we hadden zowel individuele als organisatorische deelnemers en we kregen veel steun in de beginjaren. We vormden verschillende werkgroepen en nieuwe partnerschappen, er waren constante discussies over nieuwe ontwikkelingen en er was een hoge mate van betrokkenheid - het was een beweging.”

DCDD General Assembly

Deelnemers aan een jaarlijkse algemene vergadering van DCDD in het jaar 2006.
Deelnemers aan een jaarlijkse algemene vergadering van DCDD in het jaar 2006.
Jaarlijkse algemene vergadering van DCDD in 2006
Presentation on annual general meeting of DCDD, 2006.