Visie en missie

Onze visie

We stellen ons een wereld voor waarin mensen met een beperking gelijke rechten en kansen genieten. Wij geloven dat iedereen er baat bij heeft wanneer ontwikkelingsinitiatieven inclusief zijn voor mensen met een beperking. Leidraad bij ons werk zijn het VN-verdrag handicap (UN CRPD) en het principe 'leave no one behind' van de Sustainable Development Goals (SDGs).

Onze missie

Om gelijke kansen voor mensen met een beperking te bewerkstelligen leggen wij de nadruk op disability inclusion binnen internationale hulp- en handelsinitiatieven. Wij willen onze boodschap verspreiden onder Nederlandse stakeholders: niet alleen waarom inclusie belangrijk is en ons allemaal ten goede komt, maar ook hoe het werkt. We weten dat inclusie werkt! Samen kunnen we het mogelijk maken.